• Pitääkö 1.6.2022–30.4.2023 ostettujen lannoitteiden olla maksettuja kuuluakseen tuen piiriin?

  Lannoitteiden ostoajankohta (maksuajankohta) on lähtökohtaisesti määräävä tekijä. Valtiokonttori kuitenkin on linjannut, että mahdollisella maksuajalla kasvukautta 2023 varten hankitut lannoitteet voidaan myös hyväksyä tuen piiriin. Tällöin lannoitteiden tilaus olisi pitänyt tehdä 1.6.2022-30.4.2023 aikavälillä. 

 • Riittääkö että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin tuen hakupäivänä?

  Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen on tuen myöntämisen edellytys, ja hakijan tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin tuen myöntämisen hetkellä. Jos olet juuri liittynyt ennakkoperintärekisteriin, voit kuitenkin täyttää tukihakemuksen ennen kuin rekisteriin liittyminen on käsitelty. Valtiokonttori ottaa rekisteriin liittymisen huomioon käsittelyssä.

 • Miten pörssisähkön keskihinta lasketaan?

  Pörssisähkön keskihinnan laskennassa otetaan huomioon hintakauden (1.10.2022-31.3.2023) aikana maksettu arvonlisäveroton hinta jaettuna hintakauden kulutuksella.

 • Voinko hakea tukea, vaikka sähkölaskussani ei eritellä yksityiskäyttöön ostettua sähköä?

  Voit eritellä ammattimaiseen käyttöön käytetyn sähkön määrän oman arviosi mukaan. Suuntaa antavana viitearvona voit käyttää energian valmisteveron palautuksen mukaisia tietoja.

 • Mitä jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin?

  Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, suosittelemme olemaan yhteydessä Verohallintoon ennakkoperintärekisteriin liittymisestä. Jos olet hakenut ennakkoperintärekisteriin liittymistä, voit kuitenkin täyttää tukihakemuksen ennen kuin rekisteriin liittyminen on käsitelty. Valtiokonttori ottaa rekisteriin liittymisen huomioon käsittelyssä.

 • Kustannustukea ei voida myöntää, jos on laiminlyönyt verotuksen ilmoitusvelvollisuutta. Miten tätä tarkastellaan käytännössä?

  Saamme Verohallinnolta tiedon mahdollisista verotuksen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä, kun hakemus on jätetty Valtiokonttorille. Tieto päivittyy järjestelmäämme 3-7 päivässä. Jos ilmoitusvelvollisuus on täytetty hakuhetken jälkeen tai tieto ei ole päivittynyt vielä järjestelmäämme, voit lähettää lisätietoilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussamme.

 • Onko kustannustuki veronalaista tuloa?

  Kustannustuki on veronalaista tuloa. Kirjanpidossa saatu kustannustuki kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

 • Voiko tuen minimimäärä 500€ koostua molemmista tuista yhteensä (esim. lannoitteiden tukimäärä 250€ ja sähkön tukimäärä 250€)?

  Tuen vähimmäismäärä on tukimuotokohtainen. Täten tuen vähimmäismäärä on lannoitteiden kustannustuen osalta 500 euroa, ja sähkön kustannustuen osalta 500 euroa ennen sähkön kustannustuesta mahdollisesti tehtävää samoihin kustannuksiin muun lain perusteella maksetun tuen vähennystä.


  Koska molempia tukimuotoja haetaan erikseen, on omavastuuosuus kummassakin tukimuodossa omansa. Täten maksettavan tuen vähimmäismäärään ei voida sisällyttää molempia tukimuotoja. Mikäli samalla hakemuksella haetaan sekä sähkötukea että lannoitetukea, tulee kummankin haettavan tuen ylittää omavastuuosuus, joka on 500 euroa per haettava tuki. Mikäli haettavista tuista toinen alittaa 500 euroa ja toinen ylittää 500 euroa, hylätään omavastuuosuuden alittava tuki, ja myönnetään omavastuuosuuden ylittävä tuki, mikäli muut edellytykset tuen myöntämiselle täyttyvät.

 • ”Yritys, joka toimii vain Ahvenanmaalla ei voi saada tukea”. Mitä tarkoittaa vain Ahvenanmaalla? Miten toimitaan tilanteessa, kun yritys toimii myös Manner-Suomessa?

  Kustannustukea voidaan myöntää vain Manner-Suomessa sijaitsevan tilan kustannuksiin. Yritys, jolla on toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla, ilmoittaa vain Manner-Suomessa sijaitsevan tilan kustannukset.

 • Otetaanko sähkön keskihintaa laskettaessa huomioon hintakaudella kulutettu vai maksettu sähkö?

  Keskihintaa laskettaessa otetaan huomioon hintakaudella (1.10.2022-31.3.2023) kulutettu sähkö. Keskihinta lasketaan jälkikäteen tulevan laskun sisältämän kilowattituntien sekä arvolisäverottomien kustannusten pohjalta.

 • Huomioidaanko ajanjaksolta 01.10.2022-31.03.2023 sähköstä vain se osuus, joka on maksanut yli 13 snt/kWh, vai lasketaanko keskihinta kaikesta kulutetusta sähköstä?

  Keskihintaa laskettaessa huomioidaan kaikki hintakaudella (1.10.2022-31.3.2023) kulutettu sähkö.

 • Miten päätös tuesta toimitetaan? Postitse vai verkon kautta?

  Hakemalla tukea sähköisen asiointikanavan kautta annat suostumuksesi siihen, että päätös annetaan sinulle tiedoksi sähköisenä. Päätös toimitetaan sähköisessä muodossa asiakkaan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiin turvapostina. Huomaathan, että turvaviestin voi avata vain yhdeltä laitteelta. Päätöksen voi tallentaa viestin alaosassa olevalla painikkeella.


  Turvaviestipalvelu tallentaa selaimeesi evästeen, jonka avulla viestin voi avata samalla laitteella ja selaimella uudelleen. Saatuasi viestin auki, kirjaudu ulos yläpalkista ja palvelu antaa sinulle mahdollisuuden luoda salasanan. Salasanalla viestin voi myös avata muissa laitteissa. Jos eväste on jo poistunut selaimestasi, ei viestiä voi enää avata uudelleen. Tässä tapauksessa voit pyytää kopion päätöksestäsi asiakaspalvelustamme. Asiakas voi saada halutessaan myös kopion päätöksestä toiseen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu hakemuksella.

 • Onko päätös muutoksenhakukelpoinen?

  Kyllä. Päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta.

 • Jos kasvukauden 2023 lannoitteita on hankittu vasta 2.5., huomioidaanko näitä mitenkään?

  Lannoitteiden ostoajankohta (maksuajankohta) on lähtökohtaisesti määräävä tekijä. Valtiokonttori kuitenkin on linjannut, että mahdollisella maksuajalla kasvukautta 2023 varten hankitut lannoitteet voidaan myös hyväksyä tuen piiriin. Tällöin lannoitteiden tilaus olisi pitänyt tehdä 1.6.2022-30.4.2023 aikavälillä.

 • Mikä on puitetukiohjelma?

  Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen Ukraina-puitetukiohjelman (EU 2022/C 426/01) nojalla.

  Puitetukiohjelmaan kuuluvien valtiontukien enimmäismäärä on 250 000 euroa maataloudelle ja enintään 300 000 euroa vesiviljelylle per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Tuotannonalojen yhteenlaskettu tuen määrä ei saa ylittää 2 miljoonan euron enimmäismäärää. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että määrä ei ylity.

  Ukraina-puitetukiohjelmaan kuuluvat tuet

  • Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuki
  • Avustus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille heikentyneen taloudellisen tilanteen perusteella (ELY-keskus)
  • Polttoainetuki (Valtiokonttori)
  • Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki (Valtiokonttori)

 • Mitä tarkoittavat julkisuuslain mukaiset salassa pidettävät tiedot?

  Kaikki viranomaiselle toimitetut asiakirjat tulevat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti julkisiksi, kun viranomainen on saanut ne. Tämä koskee myös kustannustukihakemuksia. Kuka tahansa voi saada tiedon hakemuksista pyytämällä.

  Kustannustukihakemus voi kuitenkin sisältää julkisten osien ohella salassa pidettäviä tietoja, joita ei luovuteta virastosta eteenpäin. Mikäli hakija katsoo, että hänen hakemuksessaan on (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisia) liike- tai ammattisalaisuuksia, hakija voi hakemuksella ilmoittaa liikesalaisuuksiksi katsomansa tiedot sekä millä perustein hakija pitää ilmoittamiaan tietoja salassa pidettävinä. Näin Valtiokonttori tietää, mitä asioita hakija itse pitää liikesalaisuuden piiriin kuuluvana. Lopullinen päätösvalta siitä, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä, on kuitenkin lain mukaan Valtiokonttorilla.

 • Ostin lannoitteet omalle ja naapuritilalle, minkä jälkeen myin puolet lannoitteista naapuritilalle. Voinko hakea tuen koko ostetusta lannoitemäärästä ja jakaa saadun tuen itselle ja naapuritilalle? Tuen yhteissumma olisi noin 900 euroa eli reilu 400 euroa tilaa kohti.

  Lannoitteiden kustannustukea voidaan myöntää vain tuen hakijan omaan tuotantoon ostamien lannoitteiden perusteella. Kunkin hakijan tulee ilmoittaa hakemuksellaan omaan tuotantoon kohdistuva osuus lannoitteista. Jos tuen määrä hakijaa kohden jää alle 500 euron, ei tukea makseta.

 • Millä Suomi.fi-valtuudella kustannustukea haetaan?

  Hakemuksen täyttäminen sähköisessä asiointipalvelussa edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Yritys, yhdistys tai yhteisö voi valtuuttaa yrityksen, yhteisön tai henkilön asioimaan sen puolesta.

  Kustannustukihakemusta varten tarvitaan valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

 • Voiko tukea hakea paperilomakkeella?

  Kyllä voi. Voit tilata tulostettavan hakemuksen pdf-muodossa osoitteesta paperihakemus.yritystuet(at)valtiokonttori.fi. Hakemuslomake saapuu paluuviestinä.

 • Huomioidaanko ajanjaksolta 01.10.2022-31.03.2023 hakemukseen sähköstä vain se osuus, joka on maksanut yli 13 senttiä kWh, ja näistä keskiarvo? Vai lasketaanko keskihinta kaikesta kulutusta sähköstä?

  Keskihintaa laskettaessa huomioidaan kaikki hintakaudella (1.10.2022-31.3.2023) kulutettu sähkö.

 • Hakijana toimii maatalousyhtymä tai kuolinpesä emmekä onnistu tekemään hakemusta sähköisessä asiointipalvelussa. Voimmeko hakea tukea paperihakemuksella?

  Myös maatalousyhtymä ja kuolinpesä voivat hakea kustannustukea paperihakemuksella. Huomioittehan kuitenkin seuraavat asiat:


  1. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys siitä, ketkä ovat osakkaita maatalousyhtymässä tai kuolinpesässä. Maatalousyhtymän osalta tällainen selvitys on osakassopimus ja kuolinpesän osalta perukirja.

  2. Jokaisen osakkaan tulee allekirjoittaa kustannustukihakemus. Vaihtoehtoisesti osakkaat voivat valtuuttaa henkilön hakemaan kustannustukea Valtiokonttorista, jolloin kustannustukihakemuksen allekirjoittaa vain valtuutuksen saanut henkilö. Tällöin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopiot valtakirjoista, joilla kukin osakas on valtuuttanut kyseisen henkilön hoitamaan kustannustukiasiaa Valtiokonttorissa.

 • Yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin saadakseen maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukea. Mihin tämä perustuu?

  Laissa määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista (345/2023) säädetään tuen myöntämisen esteistä (lain 7 §). Tuen myöntämisen esteiden tarkoituksena on, ettei valtiontukea myönnettäisi toimijalle, joka on laiminlyönyt verotukseen liittyviä velvoitteitaan taikka toimijoille, jotka ovat saneeraus tai konkurssimenettelyssä.

  Verohallinto merkitsee hakemuksen perusteella ennakkoperintärekisteriin elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavat henkilöt, yritykset ja yhteisöt. Jos toimija on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen, verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden, kirjanpito- tai muistiinpanovelvollisuuden tai muun verotukseen liittyvän velvollisuuden, toimija voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä.  Verohallinto voi myös jättää toimijan merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, mikäli toimija on laiminlyönyt velvollisuutensa verotuksessa.

  Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole kaikissa tilanteissa pakollista. Jotta voidaan varmistua siitä, ettei tukea myönnetä verotukseen liittyviä velvollisuuksia laiminlyöneelle toimijalle, lakiin määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista on päädytty kuitenkin säätämään tuen hakijaa koskeva velvollisuus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. Valtiokonttori ei siten voi lain mukaan myöntää tukea sellaiselle tuen hakijalle, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.