Vuoden 2024 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/1463/00.00.00.01/2024
AsiakirjatyyppiIlmoitus
Voimaantulopäivämäärä01.01.2024
Antopäivämäärä15.01.2024
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:n (muut. 1253/2004) mukaan jollei omaisuuden käyttötarkoituksesta muuta johdu, käytetään valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. Korkokustannukset lasketaan edellisenä vuonna liikkeeseen laskettujen valtion euromääräisten joukkovelkakirjalainojen efektiivisten korkokustannusten painotettuna keskiarvona.

Vuoden 2023 tietojen pohjalta laskettu ja vuoden 2024 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimellinen) korkokustannus on 3,0 %.

Reaalikorkoa käytettäessä, edellä mainittua nimelliskorkoa korjataan Tilastokeskuksen tuottaman, yleistä hintakehitystä kuvaavan kuluttajahintaindeksin keskimääräisellä vuosimuutoksella eli inflaatiolla.

Liitteessä on esitetty vuosina 2008–2023 ilmoitetut korot sekä se, miten nimelliskorosta lasketaan reaalikorko kuluttajahintaindeksiin perustuen.

Lisätiedot Lisätietoja korkoon liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Sini Pesonen

Liite Valtiokonttorin ilmoittamat ja käytettäväksi tarkoitetut lainanoton efektiiviset korkokustannukset vuosina 2008–2023

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiokonttorin ilmoittamat ja käytettäväksi tarkoitetut lainanoton efektiiviset korkokustannukset vuosina 2008–2023


Vuosi

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nimelliskorko (%)

4,4

4,4

1,8

1,8

2,1

1,2

0,8

0,6

0,2

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

1,5

Reaalikoron laskeminen nimelliskorosta

Reaalikorko lasketaan nimelliskorosta seuraavalla kaavalla:

A = (B – C) / (1 + C/100), jossa A = reaalikorko, B = nimelliskorko ja C = inflaatio

Esimerkki

Reaalikoron laskeminen kuluttajahintaindeksin perusteella Valtiokonttorin vuodelle 2024 ilmoittamasta nimelliskorosta.

Tarvittavat laskentatiedot

1) Valtiokonttorin ilmoittama TaA 56 §:n mukainen (eli vuoden 2023 lainatietojen pohjalta laskettu) nimelliskorko vuodelle 2024 = 3,0 %

2) Keskimääräinen kuluttajahintojen kokonaisindeksin (2015=100) vuosimuutos eli inflaatio vuonna 2023 = 6,2 %

Reaalikoron laskeminen

(3,0 – 6,2) / (1 + (6,2/100)) = – 3,0 %

HUOM: Negatiivisen reaalikoron käyttäminen esim. diskonttaamisessa johtaisi siihen, että mitä kauempana tulevaisuudessa olevasta rahavirrasta on kyse, sitä suurempi olisi sen nykyarvo. Negatiivisten reaalikorkojen vallitessa, suosittelemme käyttämään yllä ilmoitettua nimelliskorkoa 3,0%.

korkokustannus