Vuoden 2022 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/2701/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiIlmoitus
Voimaantulopäivämäärä01.01.2022
Antopäivämäärä14.01.2022
KategoriatKirjanpitoSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiokonttori

 

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Vuoden 2022 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:n (muut. 1253/2004) mukaan jollei omaisuuden käyttötarkoituksesta muuta johdu, käytetään valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle.

Vuoden 2021 tietojen pohjalta laskettu ja vuoden 2022 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimellinen) korkokustannus on 0,0 %.

Reaalikorkoa käytettäessä, edellä mainittua nimelliskorkoa korjataan Tilastokeskuksen tuottaman, yleistä hintakehitystä kuvaavan kuluttajahintaindeksin keskimääräisellä vuosimuutoksella eli inflaatiolla.

Liitteessä on esitetty vuosina 2006–2021 ilmoitetut korot sekä se, miten nimelliskorosta lasketaan reaalikorko kuluttajahintaindeksiin perustuen.

Lisätiedot

Lisätietoja korkoon liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Sini Pesonen

Liite

Valtiokonttorin ilmoittamat ja käytettäväksi tarkoitetut lainanoton efektiiviset korkokustannukset vuosina 2006–2021

Tiedoksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto

 

Valtiokonttorin ilmoittamat ja käytettäväksi tarkoitetut lainanoton efektiiviset korkokustannukset vuosina 2006–2021

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nimelliskorko (%) 2,0 3,0 4,4 4,4 1,8 1,8 2,1 1,2 0,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

 

Reaalikoron laskeminen nimelliskorosta

Reaalikorko lasketaan nimelliskorosta seuraavalla kaavalla:

A = (B – C) / (1 + C/100), jossa A = reaalikorko, B = nimelliskorko ja C = inflaatio

Esimerkki

Reaalikoron laskeminen kuluttajahintaindeksin perusteella Valtiokonttorin vuodelle 2022 ilmoittamasta nimelliskorosta.

Tarvittavat laskentatiedot

1) Valtiokonttorin ilmoittama TaA 56 §:n mukainen (eli vuoden 2021 lainatietojen pohjalta laskettu) nimelliskorko vuodelle 2022 = 0,0 %

2) Keskimääräinen kuluttajahintojen kokonaisindeksin (2015=100) vuosimuutos eli inflaatio vuonna 2021 = 2,2 %

Reaalikoron laskeminen

(0,0 – 2,2) / (1 + (2,2/100)) = – 2,2 %

HUOM: Negatiivisen reaalikoron käyttäminen esim. diskonttaamisessa johtaisi siihen, että mitä kauempana tulevaisuudessa olevasta rahavirrasta on kyse, sitä suurempi olisi sen nykyarvo. Negatiivisten reaalikorkojen vallitessa, suosittelemme käyttämään yllä ilmoitettua nimelliskorkoa 0,0 %.