Vuoden 2020 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/1465/00.00.01.06.01/2019
AsiakirjatyyppiIlmoitus
Voimaantulopäivämäärä01.01.2020
Antopäivämäärä22.01.2020
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Vuoden 2020 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:n (muut. 1253/2004) mukaan jollei omaisuuden käyttötarkoituksesta muuta johdu, käytetään valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle.

Vuoden 2019 tietojen pohjalta laskettu ja vuoden 2020 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimellinen) korkokustannus on 0,0 %.

Reaalikorkoa käytettäessä edellä mainittua nimelliskorkoa korjataan laskentakohteen kannalta tarkoituksenmukaisen, edellisvuoden kustannuskehitystä kuvaavan Tilastokeskuksen tuottaman indeksin (esim. yleistä hintakehitystä kuvaavan kuluttajahintaindeksin tai rakennus- yms. toiminnassa rakennuskustannusindeksin) keskimääräisellä vuosimuutoksella eli inflaatiolla. Käytännössä korjauksessa käytettäväksi sopinee useimmiten keskimääräinen kuluttajahintojen vuosimuutos.

Liitteessä on esitetty vuosina 2004–2019 ilmoitetut korot sekä se, miten nimelliskorosta lasketaan reaalikorko kuluttajahintaindeksiin perustuen.

Lisätiedot Lisätietoja korkoon liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Katri Kanerva

Liite Valtiokonttorin ilmoittamat ja käytettäväksi tarkoitetut lainanoton efektiiviset korkokustannukset vuosina 2004–2019

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiokonttorin ilmoittamat ja käytettäväksi tarkoitetut lainanoton efektiiviset korkokustannukset vuosina 2004–2019

Vuosi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nimellis-korko (%) 3,0 2,4 2,0 3,0 4,4 4,4 1,8 1,8 2,1 1,2 0,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,3

Reaalikoron laskeminen nimelliskorosta

Reaalikorko lasketaan nimelliskorosta seuraavalla kaavalla:

A = (B – C) / (1 + C/100), jossa A = reaalikorko, B = nimelliskorko ja C = inflaatio

Esimerkki

Reaalikoron laskeminen kuluttajahintaindeksin perusteella Valtiokonttorin vuodelle 2020 ilmoittamasta nimelliskorosta.

Tarvittavat laskentatiedot

1) Valtiokonttorin ilmoittama TaA 56 §:n mukainen (eli vuoden 2019 lainatietojen pohjalta laskettu) nimelliskorko vuodelle 2020 = 0,0 %

2) Keskimääräinen kuluttajahintojen kokonaisindeksin (2015=100) vuosimuutos eli inflaatio vuonna 2019 = 1,0 %

Reaalikoron laskeminen

(0,0 – 1,0) / (1 + (1,0/100)) = -1,0 %