Vuoden 2019 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/4/00.00.01.06.01/2019
AsiakirjatyyppiIlmoitus
Antopäivämäärä15.01.2019
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:n (muut. 1253/2004) mukaan jollei omaisuuden käyttötarkoituksesta muuta johdu, käytetään valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle.

Vuoden 2018 tietojen pohjalta laskettu ja vuoden 2019 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimellinen) korkokustannus on 0,3 %.

Reaalikorkoa käytettäessä edellä mainittua nimelliskorkoa korjataan laskentakohteen kannalta tarkoituksenmukaisen, edellisvuoden kustannuskehitystä kuvaavan Tilastokeskuksen tuottaman indeksin (esim. yleistä hintakehitystä kuvaavan kuluttajahintaindeksin tai rakennus- yms. toiminnassa rakennuskustannusindeksin) keskimääräisellä vuosimuutoksella eli inflaatiolla. Käytännössä korjauksessa käytettäväksi sopinee useimmiten keskimääräinen kuluttajahintojen vuosimuutos.

Liitteessä on esitetty vuosina 2003 – 2018 ilmoitetut korot sekä se, miten nimelliskorosta lasketaan reaalikorko kuluttajahintaindeksiin perustuen.

Lisätiedot

Lisätietoja korkoon liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Taloushallintoasiantuntija Katri Kanerva

Liite Valtiokonttorin ilmoittamat ja käytettäväksi tarkoitetut lainanoton efektiiviset korkokustannukset vuosina 2003–2018

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiokonttorin ilmoittamat ja käytettäväksi tarkoitetut lainanoton efektiiviset korkokustannukset vuosina 2003 – 2018

Vuosi  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011  2012  2013  2014  2015 2016  2017  2018
Nimellis-korko (%) 4,2 3,0  2,4 2,0 3,0 4,4  4,4 1,8 1,8 2,1 1,2 0,8 0,6 0,2   0,0 0,0

Reaalikoron laskeminen nimelliskorosta

Reaalikorko lasketaan nimelliskorosta seuraavalla kaavalla:

A = (B – C) / (1 + C/100), jossa A = reaalikorko, B = nimelliskorko ja C = inflaatio

Esimerkki

Reaalikoron laskeminen kuluttajahintaindeksin perusteella Valtiokonttorin vuodelle 2019 ilmoittamasta nimelliskorosta.

Tarvittavat laskentatiedot

  1. Valtiokonttorin ilmoittama TaA 56 §:n mukainen (eli vuoden 2018 lainatietojen pohjalta laskettu) nimelliskorko vuodelle 2019 = 0,3 %
  2. Keskimääräinen kuluttajahintojen kokonaisindeksin (2015=100) vuosimuutos eli inflaatio vuonna 2018 = 1,1 %

Reaalikoron laskeminen

(0,3 – 1,1) / (1 + (1,1/100)) = -0,8 %