Tilauksesta maksuun -prosessin hyvät käytännöt

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/19455/00.00.00.01/2023
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä06.04.2023
Antopäivämäärä06.04.2023
KategoriatHankintatoimi ja tilaaminen
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Tilauksesta maksuun -prosessin hyvät käytännöt

Valtion talousarviosta annetun lain (423/88) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. Lisäksi valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkan laskennassa käytettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut päivitetyn ohjeen tilauksesta maksuun prosessialueen hyvistä käytännöistä. Tarpeesta maksuun prosessin hyvät käytännöt ohjekokonaisuus on jaettu kahteen erilliseen ohjeeseen – Tarpeesta sopimukseen hyvät käytännöt (hankinnat) ja tilauksesta maksuun hyvät käytännöt (tilaaminen ja sopimuskohdistus sekä menojen käsittely). Ohjeen tavoitteena on tukea kirjanpitoyksiköitä toimintatapojen kehittämisessä ja tehostamisessa.

Kirjanpitoyksikköä suositellaan selvittämään, mitkä ohjeissa kuvatut hyvät käytännöt se voi ottaa käyttöön sellaisinaan, ja mitkä vaativat soveltamista sen omassa toimintaympäristössä.

Kirjanpitoyksiköitä pyydetään antamaan ohjetta koskevaa palautetta osoitteeseen hankintatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi ja korvaa Valtiokonttorin 22.12.2022 antaman ohjeen VK/99773/00.00.00.01/2022.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Hankejohtaja Seija Friman

Kehittämispäällikkö Heidi Jortama

Liite 1: Keskeinen hankintojen tekemistä ja menojen käsittelyä ohjaava normisto

Liite 2a, 2b ja 2c: Lomakepohja toimittajainformointiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (toimittajakirje)

Liite 3a ja 3b Lomakepohja laskujen ja muiden menotositteiden toimittamiseen digitointipalveluun ja ohje sen täyttämiseen

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto

Versio Julkaisuajankohta Keskeiset muutokset
1.0 21.12.2022 Ensimmäinen versio
2.0 6.4.2023 Korjattu kappaleen 6.2 ja liitteen 2a ja 2b toimittajakirjeen kohdistusviitteet hankintasopimuksen tunnisteen käyttöönoton johdosta.

Tilauksesta maksuun -prosessin hyvät käytännöt-ohje

hankinnattilaaminenTilauksesta maksuun