Tilauksesta maksuun -prosessin hyvät käytännöt

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/99773/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä21.12.2022
Antopäivämäärä22.12.2022
KategoriatHankintatoimi ja tilaaminenKirjanpitoyksiköt, virastot, rahastot
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Tilauksesta maksuun -prosessin hyvät käytännöt

Valtion talousarviosta annetun lain (423/88) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. Lisäksi valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkan laskennassa käytettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut erillisen ohjeen tilauksesta maksuun prosessialueen hyvistä käytännöistä. Tarpeesta maksuun prosessin hyvät käytännöt ohjekokonaisuus on jaettu kahteen erilliseen ohjeeseen – Tarpeesta sopimukseen hyvät käytännöt (hankinnat) ja tilauksesta maksuun hyvät käytännöt (tilaaminen ja sopimuskohdistus sekä menojen käsittely). Ohjeen tavoitteena on tukea kirjanpitoyksiköitä toimintatapojen kehittämisessä ja tehostamisessa.
Kirjanpitoyksikköä suositellaan selvittämään, mitkä ohjeissa kuvatut hyvät käytännöt se voi ottaa käyttöön sellaisinaan, ja mitkä vaativat soveltamista sen omassa toimintaympäristössä.
Kirjanpitoyksiköitä pyydetään antamaan ohjetta koskevaa palautetta osoitteeseen hankintatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Voimaantulo
Tämä ohje tulee voimaan välittömästi ja korvaa tilaamisen ja sopimuskohdistuksen osalta Valtiokonttorin 26.6.2020 antaman ohjeen VK/7631/00.00.01.06.01/2020 sekä menojen käsittelyn osalta Valtiokonttorin 26.6.2020 antaman ohjeen VK/7632/00.00.01.06.01/2020.

Lisätiedot
Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta hankintatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Hankejohtaja Seija Friman

Kehittämispäällikkö Heidi Jortama

Tiedoksi
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Tilauksesta maksuun -prosessin hyvät käytännöt ohje