Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksellä tarkoitetaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen tunnistamista ja arviointia sekä ehdotusten tekemistä työympäristön ja työyhteisön jatkuvaksi kehittämiseksi, havaittujen terveysvaarojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

1) Työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet;
2) Työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus;
3) Työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky
4) Työntekijän yksilöllisistä ominaisuuksista aiheutuva erityinen ja muu sairastumisen vaara
5) Työstä johtuva ammattitaudin, tapaturman sekä väkivallan vaara ja uhka;
6) Työaikajärjestelyt, mukaan lukien sellainen yötyö, jolla on terveysvaikutuksia;
7) Työolosuhteiden muutostilanteet;
8) Henkilöstörakenne työpaikalla;
9) Eri työ- ja palvelusuhdemuotoihin, kuten lyhytaikaisiin työsuhteisiin ja muihin työjärjestelyihin liittyvät terveydelliset vaarat ja haitat; sekä
10) Edellä mainittujen ja mahdollisten muiden tekijöiden yhteisvaikutukset.

Julkaistu 5.12.2012 klo 9.48 , päivitetty 5.12.2012 klo 9.51
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun