Hyppää sisältöön

Valtio päivitti sähköisen tilaamisen menetelmät Peppol-muotoon

Valtion Handi-tilausten ja ostolaskujen käsittelyjärjestelemässä julkaistiin huhtikuun alussa tuki sähköiselle Peppol-muotoiselle tilaamiselle laajennetun tilausprosessin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että valtio voi tilaajana lähettää toimittajalle tilauksen käyttäen Peppol-sanomaa. Toimittaja vastaa tilaukseen tilausvahvistuksella. Myös tilauksen muutos- ja peruutustilanteet hoidetaan sähköisesti Peppol-sanomilla. Tavoite on, että Peppol-muotoinen tilaaminen on soveltuvuus huomioiden laajasti käytössä valtionhallinnon tilauksissa vuoteen 2026 mennessä.

Kuva Peppol-muotoisesta tilauksesta Handi-palvelussa. Tilauksen otsikkotiedossa on mukana Peppol-tiedot. Voit suurentaa kuvan napauttamalla sitä.


Peppol-muotoiset tilaukset välitetään sähköisesti rakenteisessa muodossa suoraan toimittajan järjestelmään sähköpostin sijaan. Tämä tarkoittaa päivitystarpeita valtion toimittajien tilaustenhallintajärjestelmiin. Peppol-verkkoon ollaan yhteydessä palveluntarjoajien kautta. Lisätietoa Peppolista kannattaa kysyä omalta sovellustoimittajalta, tai Peppol-palveluntarjoajilta. 

Handi on käytössä valtion virastoissa ja laitoksissa. Isoin muutos Handin käyttäjälle on tilausvahvistuksen saaminen toimittajalta suoraan Handiin.  

On todella tehokasta ja aikaa säästävää, kun tilaus ja tilausvahvistus tai toimittajan ehdottamat muutokset tilaukseen ovat jatkossa tallessa samassa paikassa, eikä niitä tarvitse etsiä eri henkilöiden sähköposteista, kertoo erityisasiantuntija Mira Lötjönen Palkeista. 


Kuvassa osa toimittajalle lähteneestä XML-sanomasta. Kaikki tilaukseen liittyvät sanomat liitetään tilaukselle Handi-palvelussa. Voit suurentaa kuvan napauttamalla sitä.


Mikä Peppol on?

Peppol-verkko on valittu Suomessa organisaatioiden välisten tilausten välitysverkoksi. Visiona on, että Peppolin kautta tilaamisesta tulee yhtä tavallinen asia kuin verkkolaskutuksesta tänä päivänä.

On erittäin hienoa, että valtio on ottanut tienraivaajan roolin sähköisen tilaamisen edistämisessä.

On erittäin hienoa, että valtio on ottanut tienraivaajan roolin sähköisen tilaamisen edistämisessä, iloitsee Valtiokonttorin Peppol-viranomaisen johtava asiantuntija Hannu Kivinen. Meillä on Suomessa nyt ensimmäistä kertaa realistinen mahdollisuus saada tilaukset liikkumaan sähköisesti samassa verkossa Peppolin avulla, valitusta palveluntarjoajasta riippumatta, Kivinen jatkaa.

Peppolin etuja ovat sen keskittyminen laajempiin kokonaisuuksiin pistemäisen kehittämisen sijaan. Verkon lisäksi Peppolissa on määritelty yhteisesti käytetyt prosessit ja dokumentit. Niin katalogit, tilaaminen, logistiikka kuin laskutuksen prosessit ovat tuettuja Peppol-verkossa.

Peppol on lisäksi kansainvälinen. Eniten käyttäjiä on Euroopassa ja käyttö on laajenemassa kovaa vauhtia Aasiassa ja Oseaniassa. Peppolia käytetäänkin Suomessa jo ennestään kansainvälisten verkkolaskujen välitykseen, sillä Peppol-lasku on eurooppanormin mukainen verkkolasku. Kansainvälisesti Peppol-verkko ylitti juuri miljoonan vastaanottajan rajapyykin.

Miksi valtio edistää sähköistä tilaamista ja Peppol-verkon käyttöä?

Sähköisessä tilaamisessa on hyötypotentiaalia niin valtiolla kuin valtakunnallisestikin. Yrityksen digitaloushankkeelle tehdyn arvion mukaan voisimme vuositasolla valtakunnallisesti kohdentaa 2,7 miljardin euron edestä nykyisin manuaalisiin työvaiheisiin kohdentuvaa työtä paremmin tuottaviin kohteisiin, jos hieman alle puolet Suomessa tehdyistä katalogeista, tilauksista ja tilausvahvistuksista olisi sähköistetty Peppolin avulla.

Valtion hankintojen arvo oli vuonna 2023 hieman vajaa 7,9 miljardia euroa ja aktiivisia toimittajia yli 220 000. Valtio voi toimia suunnannäyttäjänä ja vauhdittaa tilaussanomien sähköistymistä kauttaaltaan ja koko Suomen mittakaavassa.

Peppol-muotoinen tilaussanoma ja erityisesti sähköinen tilausvahvistus vahvistavat osaltaan valtion varmennettua sähköistä tilausmenettelyä, toteaa kehittämispäällikkö Heidi Jortama Valtiokonttorista.

Valtiokonttori on Suomen Peppol-viranomainen

Valtiokonttorin tehtävä Suomen Peppol-viranomaisena on edistää Peppol-verkon käyttöä Suomessa, selvittää mahdollisia ongelmatilanteita, järjestää koulutuksia ja koordinoida yhteistyötä. Käynnissä on myös Peppol-viestintäkampanja, jonka kohderyhminä ovat ohjelmistotalot ja yritykset. Kampanjasivulla on lisätietoa Peppolista.

Lisätiedot:

Kaikista Peppoliin liittyvistä asioista voi kysyä Peppol-viranomaiselta sähköpostilla osoitteesta peppol@valtiokonttori.fi.
Lisätietoa valtion hankinnoista voi kysyä osoitteesta hankintatoimi@valtiokonttori.fi

◄ Kaikki uutiset