Hyppää sisältöön

Uusi sanasto selkeyttää hankintaprosessin käsitteitä

Valtion virastot (Verohallinto, Valtiokonttori, Tilastokeskus sekä Patentti- ja Rekisterihallitus) ovat kehittäneet yhteistyössä uuden suomenkielisen sanaston, joka selkeyttää hankinnasta maksuun -prosessin käsitteitä. Asiasta uutisoitiin helmikuussa Valtiokonttorin sivuilla.

Hankinnasta maksuun -sanasto on nyt julkaistu ja se löytyy sanastotietokannasta. Tämä yhteinen sanasto helpottaa eri toimijoiden välisiä prosesseja, jotka liittyvät tavaran tai palvelun hankkimiseen ja maksamiseen. Sanasto määrittelee ja selittää eri toimenpiteiden keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Sanastoa oli mahdollista kommentoida Lausuntopalvelussa, ja lausuntokierroksella saatiin yhteensä 4 kommenttia. Nämä kommentit käytiin läpi sisäisessä työpajassa.

Sanaston ylläpitoon liittyvät asiat tarkentuvat hankkeen edetessä, erityisesti kun ekosysteemin hallintomalli valmistuu. Sanaston ylläpitäjä selviää tämän vuoden aikana. Jos sinulla on muutosehdotuksia sanastoon, voit toimittaa ne Jaakko Martikaiselle osoitteeseen jaakko.martikainen@gofore.com.

Sanastotyö on osa Yrityksen digitalous -hanketta, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä yritysten perustamisen, yritysten välisen tiedon vaihdon ja julkisen talousraportoinnin digitalisoimiselle. Sanastotyöhön osallistui asiantuntijoita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset