Hyppää sisältöön

Surmansa saaneen läheisen oikeudesta valtion maksamiin rikosvahinkokorvauksiin

Rikoksella aiheutetun vahingon korvaamisesta valtion varoista säädetään rikosvahinkolaissa.

Kaikkien ennen oikeudenkäyntiä syntyneiden kulujen korvaamisen edellytyksenä valtion varoista on, että niitä on ensin vaadittu oikeudenkäynnissä rikoksen tekijältä. Jos rikoksesta aiheutuu kuluja oikeudenkäynnin jälkeen, voi niistä hakea korvausta valtiolta. Valtiokonttorin korvaus on kuitenkin toissijainen, joten muiden lakien ja vakuutusten nojalla saadut korvaukset ovat ensisijaisia valtion korvausvastuuseen nähden. Tällaiset omaisen muualta saamat korvaukset vähennetään Valtiokonttorin maksamista korvauksista.

Kärsimyksen korvaaminen

Tämä korvausmuoto valtion maksamana korvauksena on poistunut rikosvahinkolaista 1.1.2006. Korvausta voi hakea oikeudenkäynnissä syytetyltä, mutta jos tämä ei kykene tuomittua korvausta maksamaan, sitä ei ole voinut vuoden 2006 lainmuutoksen jälkeen enää saada valtiolta.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikuluja voidaan korvata, jos läheisille maksetaan myös muita rikosvahinkolain mukaisia korvauksia. Oikeudenkäyntikuluja ei korvata omaisille, jos mitään muita korvauksia kuten hautaus- tai terapiakuluja ei makseta valtion varoista.

Jos tuomioistuin on määrännyt rikoksen tekijän maksamaan uhrin omaisille oikeudenkäyntikuluja ja omaisilla on esimerkiksi kotivakuutuksessaan myös oikeusturvavakuutus, maksetaan kulut ensin vakuutuksesta, ja sen jälkeen valtio voi mahdollisesti maksaa omavastuuosuuden ja ylimenevän osuuden kohtuullisessa määrin.

Muut kulut, esimerkiksi sairaanhoitokulut, terapiakulut ja ansionmenetys

Korvaukseen oikeutettuja ovat surmansa saaneen vanhemmat, lapset, aviopuoliso sekä muu näihin rinnastettava surmansa saaneelle erityisen läheinen henkilö silloin, kun kuolema on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Näissä tapauksissa korvataan tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut, ansionmenetys sekä sairaanhoitoon välittömästi liittyvä lääkinnällinen kuntoutus.

Läheiselle maksettavista sairaanhoitokuluista ja ansionmenetyksestä voidaan maksaa korvausta enintään 6000 euroa, josta vähennetään muualta saadut korvaukset. Ansionmenetyksestä voidaan maksaa enintään 150 euroa päivältä, josta myös vähennetään muualta saadut korvaukset.

Muista korvauksista

Hautauskulut korvataan kohtuulliseen määrään asti. Näihin luetaan mm. arkku, hautapaikka, hautakivi, muistotilaisuus ja kuolinilmoitus. Sen sijaan perunkirjoituskulut tai muut pesänselvityksestä aiheutuneet kustannukset eivät ole hautauskuluina korvattavia.

Hautaamiseen liittyvät kustannukset korvataan kohtuulliseen määrään asti surmansa saaneen vanhemmille, lapsille, aviopuolisolle sekä muulle näihin rinnastettavalle surmansa saaneelle erityisen läheiselle henkilölle. Korvata voidaan mm. matkakulut hautajaisiin, kukkalaitteet ja suruvaatteet. Hautajaisiin osallistumisesta aiheutuvaa ansionmenetystä ei korvata.

Elatukseen tai elatusapuun oikeutettu (lapset, aviopuoliso) tai muuten surmansa saaneen elatuksen varassa ollut henkilö on oikeutettu elatuksen menetyksen korvaamiseen.

Lisätietoja:
lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen
etunimi.sukunimi [at] valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset