Hyppää sisältöön

#Tietokiri on alkanut – tule mukaan!

Päätös on parempi, kun se perustuu laadukkaaseen, monipuoliseen tietoon ja sen analyysiin. Nyt luomme julkishallinnon omaa verkostoa sekä uusia analyysi- ja raportointipalveluja, jotta päättäjät ja asiantuntijat saavat entistä parempaa tietoa, entistä helpommin, hyödynnettäväksi työssä ja päätöksenteossa.

Analysointi- ja raportointipalveluiden kehittämishanke, tuttavallisemmin #tietokiri, käynnistyi marraskuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. Hanke etenee ketterästi kokeilukulttuurin hengessä. Parhaillaan kartoitamme asiakkaiden tarpeita haastatteluin ja samalla teemme pilotteja usealla rintamalla.

Avoin tietoon perustuva päätöksenteko hyödyttää koko yhteiskuntaa

Julkisessa hallinnossa tiedolla johtamisen tavoitteena on elinvoimainen ja sujuva liike-elämä sekä hyvinvoiva ihminen, joka saa entistä paremmin kohdennettuja, omaan tarpeeseensa sopivia palveluita kaikissa elämäntilanteissa. Vasta tiedon analysoinnin jälkeen voimme tehdä arvovalintoja siitä, mihin suuntaan palveluita ja yhteiskuntaa kehitetään. Julkisessa hallinnossa tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa voi tuottaa miljoonien säästöjä samanaikaisesti kun se parantaa palveluiden vaikuttavuutta.

Tiedolla johtaminen on uudenlaista, avointa johtamisen kulttuuria; tieto avataan ja jaetaan niin organisaation sisällä kuin muiden organisaatioiden kesken, aina kansalaisille asti. Tieto demokratisoituu ja päätöksistä ja hankinnoista tulee läpinäkyviä.

#Tietokiri yhdistää julkishallinnon toimijat

Tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Tarkoituksena on myös koota valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjota organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon visualisointia.

Alkuvaiheessa tiivistä yhteistyötä tekevät valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, Palkeet ja Hansel. Muita toimijoita liittyy mukaan hankkeen edetessä. Kiri alkaa valtionhallinnosta ja laajenee vähitellen koskettamaan myös kuntia ja tulevia maakuntia.

#Tietokiri on alkanut! Tule sinäkin mukaan tekemään tiedolla johtamisen vallankumousta, rakentamaan uudenlaista päätöksentekokulttuuria! Yhdessä voimme skaalata hyötyjä, parantaa toimintamme vaikuttavuutta ja oppia toisiltamme.

Psst! #Tietokirin nettisivut avataan pian – pysy kuulolla!

◄ Kaikki uutiset