Hyppää sisältöön

Yhteistyö tiivistyy Rikosuhripäivystyksen ja Valtiokonttorin välillä

Valtiokonttori teki vuonna 2017 päätöksiä 4844 rikoksen vuoksi tehtyyn vahingonkorvaushakemukseen. Vahinkoja korvattiin yhteensä 14,1 miljoonaa euroa. Valtiokonttori voi maksaa valtion varoista korvausta henkilövahingosta ja kärsimyksestä rikoksen uhrille. Tietyissä tapauksissa uhrilla voi olla oikeus korvaukseen myös rikoksella aiheutetusta esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta.

Leanauksessa löydettyä

Rikosvahinkojen korvaushakemusten käsittelyä leanataan parhaillaan Valtiokonttorissa. Leanauksella etsitään aikasyöpöt käsittelykohdat, viilataan prosessia asiakasystävällisemmäksi, tehokkaammaksi ja nopeammaksi. Tavoitteena on korvaushakemusten läpimenoaikojen reilu lyhentäminen.

Leanauksen yhteydessä havaittiin erityinen suhde Rikosuhripäivystykseen. Toki aiemminkin on päivystyksen internet-osoite ollut Valtiokonttorin sivuilla linkkinä, mutta jatkossa yhteistyötä tullaan syventämään.

Rikosuhripäivystyksen tekemä tärkeä työ tuodaan jatkossa paremmin esille muun muassa Valtiokonttorin asiakasneuvonnassa ja uusittavilla kotisivuilla. Kotisivu-uudistuksen yhteydessä varmistetaan, että asiat ilmaistaan asiakkaan kannalta ymmärrettävästi; Rikosuhripäivystys tulee kommentoimaan tekstejä.

Oikeaa tietoa ja neuvoja

Tavoitteemme on, että rikoksen uhri saa heti alusta alkaen meiltä Valtiokonttorista oikeaa tietoa ja pelisäännöt sen suhteen, mitä korvauksia valtiolta on mahdollista saada; näin voidaan välttää ikävät väärinymmärrykset.

Kertomalla Rikosuhripäivystyksen maksuttomista palveluista asiakas löytää helpommin neuvoja esimerkiksi korvausten vaatimiseen sekä asiointiin asiamiesten ja oikeuslaitoksen kanssa.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa mm. tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. RIKUun saa yhteyden muun muassa puhelimitse ja chatilla ja RIKUsta on mahdollista saada oma tukihenkilö. Tutustu Rikosuhripäivystyksen toimintaan >  

Lisätietoja:

lakimies Marjo Salminen
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

◄ Kaikki uutiset