Hyppää sisältöön

Selvitys: Tiedolla johtamiselle kysyntää valtionhallinnossa

Tietokiri tavoitteena on vahvistaa tiedolla johtamisen kulttuuria valtionhallinnossa, ja pidemmällä tähtäimellä koko julkishallinnossa. Asiakastarpeiden kartoittamiseksi Valtiokonttori toteutti joulu-helmikuussa yhdeksän työpajaa.

Asiakastarveselvityksessä havaittiin, että tiedolla johtamiselle ja sen kehittämiselle on laajamittaista kysyntää valtionhallinnossa. Asiakkaat toivovat yhteiskäyttöisiä tiedon analysoinnin ja visualisoinnin palveluita. Tähän tarpeeseen liittyy myös yhteinen alusta, jonka kautta voitaisiin kehittää työkaluosaamista keskitetysti. Haastatelluissa organisaatioissa tunnistettiin myös tarvetta kehittää johdon ja asiantuntijoiden tiedolla johtamisen osaamista erityisesti omaan substanssiin, vaikuttavuuden mittaamiseen ja analysointiin liittyen.

Keskeinen este tiedolla johtamisen toteuttamiselle on valtiohallinnon yhteisen tietoarkkitehtuurin puuttuminen. Laajalti tunnistettiin myös tarve rikkoa toimintoihin ja tietoihin liittyviä siilorakenteita. Siilojen purkaminen onkin Tietokirin yksi keskeinen tehtävä, jota edistetään mm. saattamalla konsernitiedot laajasti yhteiseen käyttöön. Hanke pyrkii myös osaltaan edistämään yhteisen tietoarkkitehtuurin muodostamista kehittääkseen tiedolla johtamista digitaalisessa yhteiskunnassa.

Tutustu raporttiin: Tiedolla johtamisen tila ja kehitysnäkymät valtionhallinnossa 2018 (pdf)

Mitä konkreettista Tietokirissä tehdään tarpeiden täyttämiseksi?

Tietokirissä kehitetään kahden seuraavan vuoden aikana tiedolla johtamista kolmessa eri pääpilarissa:

1. Automatisoidaan ja vakioidaan toiminnan johtamisen vaatimaa raportointitietoa kokoamalla tarvittavat raportointitietovirrat yhteen ja tuotteistamalla raportointituotantoa.

2. Luodaan yhteinen analyysipalvelu tukemaan tiedolla johtamista valtionhallinnossa. Analyysipalvelun tehtävänä on toteuttaa johtamista tukevaa ei-vakioitua analyysia eri johtamisen kysymyksiin. Ensi vaiheessa palvelun perusta on konsernitietojen ja -tietovirtojen hyödyntämisessä ja analyysissä, mutta pitkän aikavälin tavoite on muodostaa kyvykkyys ja tekniset edellytykset tuottaa hyvinkin vaativaa datan ja tiedon analyysikonsultointipalvelua valtionhallinnon organisaatioille.

3. Tuetaan ja luodaan ratkaisuja valtionhallinnon tiedolla johtamisen vaatimaan osaamisen kehittämiseen ja työkaluja, joilla vallitsevaa organisaatiokulttuuria voidaan ohjata tiedolla johtamista ja/tai todennettua tietoa päätöksenteossa hyödyntäväksi (ns. Evidence Based Decision Making).

Tutustu Tietokiriin osoitteessa tietokiri.fi >

◄ Kaikki uutiset