Hyppää sisältöön

Virastoille työkalu osaamisen hallintaan – Kiekun SAP Success Factors käyttöön vaiheittain

Osaamisten hallintaan tarkoitettu työkalu, SAPin Success Factors, otetaan virastoissa käyttöön vaiheittain vuoden 2019 alkupuolella. Osaksi Kiekua pilviratkaisuna tulevat uudet toiminnallisuudet mahdollistavat valtion henkilöstöjohtamisen ja HR-prosessien kehittämisen kokonaisuutena. Uusi ratkaisu korvaa nyt mahdollisesti virastojen käytössä olevat osaamisen hallinnan järjestelmät.

Aluksi otetaan käyttöön kaksi Success Factors -moduulia:

  • Performance & Goals: Tavoite- ja kehityskeskustelut (ml. esimiesten 360-arviointi)
  • Succession & Development: pidemmän aikavälinen kehittymisen tuki (ml. mentorointi)

Ensimmäisten moduulien mukana otetaan käyttöön myös työntekijän perustiedot -osuus (Foundation), joka sisältää työntekijäkohtaiset osaamisprofiilit. Seuraava käyttöönotettava moduuli olisi koulutushallinta (Learning), johon toteutettaisiin integraatio eOppivaan. Koulutusten hallinnasta ei ole tehty vielä päätöksiä. Pilviratkaisu sisältää muitakin osaamisen hallinnan osa-alueita, joita kaikkia ei alkuvaiheessa oteta käyttöön.

Palkeet vastaa lisenssien ja järjestelmäpalvelun hankinnasta ja Valtiokonttori tukee virastoja muutosjohtamisessa.

Virastot mukaan kolmessa ryhmässä

Virastot ottavat Success Factors -moduulit käyttöön kolmessa ryhmässä, joista ensimmäisen käyttöönotot alkavat jo syksyllä. Käyttöönoton aloituksen edellytyksenä on, että pilvipalvelu täyttää mm. julkisen hallinnon tiedon sijaintia ja hallintaa koskevat periaatelinjaukset. Ensimmäisessä vaiheessa Success Factorsin piiriin tulee arviolta 20 000 virkamiestä ja toisessa vaiheessa saman verran lisää. Kolmannen vaiheen käyttäjämäärää ei ole vielä arvioitu tarkasti, sillä turvasektorin virastoille ei vielä ole tarjota ratkaisua.

  • I-ryhmä: Virastot, joilla on suurin valmius ryhtyä hyödyntämään uudistunutta osaamisen hallinnan kokonaisuutta pilviratkaisuna.
  • II-ryhmä: Muut virastot, joille palvelukokonaisuus voidaan tarjota nykyisessä pilvipalveluympäristössä.
  • III-ryhmä: Ne turvasektorin virastot, joille joudutaan etsimään palvelumalliratkaisu, joka täyttää korkeamman turvallisuustason vaatimukset.

Tavoitteena on, että osaamisen hallinnan uudet työkalut ovat ensimmäisen ryhmän virastoilla käytössä vuoden 2019 alkupuolella.

Valtiokonttori on pyytänyt erillisellä kirjeellä virastoilta tarkennuksia käyttöönottojen toiveaikatauluihin elokuun loppuun mennessä.

◄ Kaikki uutiset