Hyppää sisältöön

Valtiontalouden kuukausitiedote huhtikuulta 2020 on julkaistu

Nainen katselee padilta tilastoja.

Mihin suuntaan valtiontalous kehittyy? Kuinka paljon valtiolla on velkaa ja likvidejä varoja? Valtiontalouden kuukausitiedotteessa raportoidaan myös talousarvion toteutumisesta. Sukella talouden lukujen maailmaan ja tutustu valtiontalouden kehitykseen lukemalla 20.5.2020 julkaistu huhtikuun tiedote.

Valtion talousarvion toteutumisen lisäksi valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion tuotoista ja kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Tiedote sisältää muun muassa tasapainolaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman, valtion taseen sekä valtiontalouden rahavirtalaskelman. Valtiontalouden kuukausitiedote perustuu kirjanpitoyksiköiden (talousarviotalous) ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen (rahastotalous) kirjanpitotietoihin.

Valtiontalouteen kuuluvat talousarvioon kirjattujen tulojen ja menojen lisäksi myös budjetin ulkopuoliset rahastot. Valtiolla on yhteensä yksitoista talousarviotalouden ulkopuolista rahastoa, joista esimerkkejä ovat Valtion eläkerahasto, Valtion asuntorahasto ja Valtiontakuurahasto. Rahastoja ohjataan hallinnonaloittain useista eri ministeriöstä.

Valtiontalouden kuukausitiedote, huhtikuu 2020 (pdf)

Lisätietoja kuukausitiedotteesta

◄ Kaikki uutiset