Hyppää sisältöön

Valtion tilinpäätös vuodelta 2019 on valmistunut

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2019 on valmistunut ja annettu valtiovarainministeriölle hallituksen vuosikertomuksen laadintaa varten. Valtion tilinpäätös laaditaan valtion talousarvion piiriin kuuluvasta talousarviotaloudesta.

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi sisältää valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen sekä valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion rahoituslaskelman sekä laskelmia täydentävät liitteet. Ehdotuksen allekirjoittivat 27.3.2020 Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen ja Talous, tieto ja työelämä -toimialan toimialajohtaja Lasse Skog.

Valtion talousarvion toteutumalaskelman mukaan varainhoitovuoden 2019 alijäämä oli 0,247 miljardia euroa ja varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen alijäämä 11,560 miljardia euroa.

Talousarviotalouden ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhteisen valtionvelan nettolisäys oli 1,4 miljardia euroa ja velan kokonaismäärä nimellisarvoltaan 106,4 miljardia euroa, markkina-arvoltaan 114,4 miljardia euroa. Valtion hyvä maksuvalmius sekä menojen ja tulojen tosiasiallinen ajoittuminen mahdollistivat kuitenkin talousarviossa arvioitua pienemmän valtion velan lisäyksen.

Valtion tuotto- ja kululaskelman mukaan kulujäämä vuodelta 2019 oli 1,6 miljardia euroa. Tuottojäämä vuonna 2018 oli 0,8 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotot olivat 3,1 prosenttia pienemmät ja kulut 1,5 prosenttia suuremmat. Suurimmat muutokset tuotoissa edelliseen vuoteen verrattuna olivat verotuottojen kasvu sekä edellisvuoden poikkeukselliset erät toiminnan tuotoissa ja satunnaisissa tuotoissa.

– Valtion tilinpäätöksen kokoamiseen osallistuu suuri joukko valtion taloushallinnon henkilöitä, joiden osaaminen on korkealla tasolla. Kiitän lämpimästi kaikkia tilinpäätöksen valmistelutyöhön osallistuneita asiantuntevasta, tehokkaasta ja tiukassa aikataulussa pysyneestä ponnistuksesta. Valtion tilinpäätöksen laatimisessa ja siihen liittyvässä tarkastusprosessissa asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä; he arvioivat, kehittävät ja tarvittaessa myös korjaavat toimintatapoja, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen sanoo.

Valtion tilinpäätös liitetään osaksi hallituksen vuosikertomusta, joka annetaan eduskunnalle huhtikuussa. Valtioneuvosto antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Eduskunnalle annettavista kertomuksista säädetään Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 46 pykälässä.

Talousarvion toteuma, tuotot ja kulut sekä tase (pdf) >

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2019 tilinpäätökseksi > (Liitteitä 6 ja 12 korjattu 4.5.2020)

Tarkempia erittelyjä valtion tilinpäätöksestä ja kirjanpitotiedoista on mahdollista saada Valtiokonttorin ylläpitämästä raportointipalvelusta osoitteesta www.tutkihallintoa.fi. Sivuilla on myös linkkejä muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Video tilinpäätöksen laatimisesta Valtiokonttorissa >

Vuoden 2019 tilinpäätöksen laskelmista laadittuja infograafeja >

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Outi Vänttinen, Valtiokonttori, puh. 0295 50 2409, outi.vanttinen(at)valtiokonttori.fi
Valtion keskuskirjanpito, puhelinvaihde 0295 50 2000, kkp(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset