Osaamisen ja koulutusten hallinta

Valtiokonttori ylläpitää ja kehittää osaamisen hallinnan työkaluja: Kiekun tarjoamat työkalut tukevat virastojen osaamisen hallintaa mm. valmiilla lomakkeilla ja työnkuluilla. Virastot voivat ottaa käyttöön Kiekun osaamisen hallinnan työkaluja sovittujen linjausten mukaisesti.

Osaamisen hallinta koostuu Kiekussa kolmesta osa-alueesta:

  • Suorituksen johtaminen: Työkalu tukee tavoite- ja kehityskeskustelujen käymistä ja suorituksen arviointia sähköisillä lomakkeilla ja työnkuluilla.
  • Osaamisen arviointi: Osaamisen arvioinnin avulla virasto voi systemaattisemmin seurata ja toteuttaa osaamisen kehittämistyötään. Osaamisten arviointi Kiekussa toteutetaan tarkastelemalla työtehtävän osaamisvaatimusten ja henkilön osaamisten välistä suhdetta.
  • Koulutuksen hallinta: Työkalun avulla virastot voivat hallita keskistetysti omia koulutustietojaan

Muutama vuosi sitten laadittuja valtion yhteisiä osaamisia on päivitetty loppuvuodesta 2017. Uuteen versioon on mm. tuotu mukaan keväällä 2016 määritellyt digitalisaation vaatimat osaamiset. Virastot voivat hyödyntää yhteisten osaamisten määrittelyjä mm. henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Päivitys tehtiin verkostotyönä, johon osallistui joukko osaamisen kehittämisen asiantuntijoita valtion eri organisaatioista.

Lue lisää:

Osaamisen arviointi: Valtion yhteiset osaamiset (561 Kt)

Valtionhallinnon osaaminen: Kokonaiskuva (401 Kt)

Julkaistu 25.11.2015 klo 14.50 , päivitetty 22.1.2018 klo 12.56
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun