Hyppää sisältöön

Työ valtion kassaennusteiden automatisoimiseksi etenee

Valtiokonttori alkaa kevään aikana mallintaa virastojen kassaennusteita. Ensimmäiset pilottivirastot kutsutaan mukaan loppukeväästä, ja käyttöönotot alkavat virastoista, joiden kassavirrat ovat helpoimmin ennustettavissa. Uuden prosessin käyttökelpoisuutta arvioidaan kunkin viraston kohdalla erikseen.

Valtiokonttorin uutiskirjeessä 1/2022 kerrottiin kassaennustejärjestelmän kilpailuttamisesta. Kilpailutus eteni suunnitelmien mukaisesti hankintapäätökseen loppuvuodesta 2022. Kassaennustejärjestelmän nykyisen toimittajan Nomentia Oy:n tarjous keräsi arvioinneissa parhaat pisteet. Toiminta siis jatkuu pääosin vanhassa sovellusympäristössä, ja käyttöönoton sijaan voidaan keskittyä kehityskohteisiin.

Käytössä olevien perustoimintojen lisäksi kilpailutukseen yhdistettiin automaation lisäämistä, ennusteiden laadun parantamista ja raportoinnin kehittämistä koskevia tavoitteita. Näitä rakennetaan parhaillaan käytäntöön. Olemassa olevan ennusteprosessin rinnalle tuodaan uusi, automatisoidumpi prosessi, jossa virastoille tuotetaan ennustemalleja, jotka perustuvat analyysiin niiden toteutuneista maksuista ja liittymistä haettavista tiedoista.

Pohjaennusteen automatisointi ja liittymäkehitys kulkevat käsi kädessä

Malleilla tuotettu ennuste vähentää ennusteiden laatimiseen käytettyä työmäärää ja saattaa usein myös parantaa pitkän ennusteen laatua. Pitkillä aikajaksoilla täsmällistä maksupäivää tai -summaa tärkeämpää on se, että ennuste on kattava ja osuu suurin piirtein oikealle aikajaksolle.

Tieto tarkasta eräpäivästä ja summasta muuttuu tärkeämmäksi, kun eräpäivä lähestyy. Tämä tuskin on tilastollisilla malleilla tuotetun ennusteen vahvuusaluetta, ja siksi liittymäkehitys ensi vaiheessa Handiin ja myöhemmin Kiekuun on yhtä tärkeää kuin pohjaennusteen automatisointi.

Liittymien hyödyntämiseksi prosessin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon se, että tieto olisi alusta asti eroteltuna tietolähteittäin. Esimerkiksi Handi-tiedon hyödyntäminen lähellä maksupäivää edellyttää sitä, että Handissa käsiteltäville maksuille on laadittu erillinen ennuste.

Automatisoitua pohjaennustetta ei voida käyttää, jos muista taloushallinnon järjestelmistä ei saada tarkennusta, kun maksupäivä lähestyy. Kun arvioidaan uuden prosessin käyttökelpoisuutta kullekin virastolle, kiinnitetään huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  • tulojen ja menojen säännönmukaisuus
  • hankintojen osuus yksikön menokassavirrasta
  • kuinka aikaisin menotositteet saapuvat Handiin
  • erääntyneiden menotositteiden määrä Handissa
  • käsitelläänkö yksikön maksuliikennettä muualla, kun Palkeiden maksujärjestelmässä?

Vastaavaa pohdintaa tehdään myöhemmin Kieku-liittymän osalta.

Käyttöönottoprojektin edistyessä loppukeväällä, valitaan uuteen prosessiin pilottivirastoja edellä mainittujen kriteerien perusteella. Pilottivirastojen jälkeen käyttöönottoja on tarkoitus jatkaa järjestyksessä helposta vaikeampaan. Voi olla, että joidenkin virastojen osalta haluttuun laatuun ei päästä, ja ennusteprosessi säilyy näillä nykyisen kaltaisena.

Lisätiedot: finanssiasiantuntija Jukka Aaltio, Valtiokonttori, p. 0295 502 666

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset