Hyppää sisältöön

Tiedote kustannustukilain muutoksista

Kustannustukilain muutokset ovat tulleet voimaan tänään 15.12. Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla osoitteessa haekustannustukea.fi.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Kustannustuen haku auki maanantaina

Sähköinen hakukanava pyritään avaamaan 21.12. Kustannustukea saadakseen sitä ei tarvitse hakea heti haun avauduttua. Valtiokonttori vahvistaa haun käynnistymisen ajankohdan verkkosivuillaan perjantain 18.12. aikana.

Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020. Tukeen vaikuttavat yrityksen joustamattomat kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta.

Jotta yritys, yhdistys tai säätiö voi saada kustannustukea, tuen myöntämisen edellytysten tulee täyttyä. Esimerkiksi yrityksen tukikauden liikevaihdon on pitänyt laskea yli 30 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon lasku todetaan alv-ilmoituksista, jotka Valtiokonttori saa automaattisesti.

Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Nämä kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään 18.12. annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Vertailukausi on tukikautta vastaava ajankohta vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Jos yrityksen päätoimialaa ei ole nimettynä valtioneuvoston asetuksessa, yritykselle voidaan tästä huolimatta myöntää kustannustukea, jos yritys osoittaa erityisen painavat COVID19-pandemiaan liittyvät syyt liikevaihdon laskulle.

Tuen edellytyksenä on liikevaihdon lasku

Yritykselle määräytyvän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tukea voidaan myöntää enintään 500 000 euroa yritystä kohti. Valtiokonttori valvoo EU:n tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisten koronatukien yrityskohtaista enimmäismäärää (800 000 euroa) ja hoitaa mahdollisen takaisinperinnän.

Valtiokonttorin tavoite on, että kaikki tukeen oikeutetut yritykset, yhdistykset ja säätiöt saavat tukea. Tukea kannattaakin hakea myös harkinnanvaraisin perustein toimialarajauksen ulkopuolelta.

Tuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle.

Lisätietoa tuesta saa Valtiokonttorin webinaarista 16.12.

Valtiokonttori järjestää 16.12.2020 webinaarin, jossa asiantuntijat kertovat kustannustuesta ja sen hakemisesta.

Hakijan tueksi on avattu puhelinpalvelu 0295 50 3050 ja chat verkkosivuille.

Lisätietoja medialle:

Pääjohtaja Timo Laitinen, puh. 040 060 3561

Toimialajohtaja Jyri Tapper, puh. 0295 502 950

Palvelupäällikkö Tuomo Yliluoma, puh. 0295 503 349

Lisätietoja yrityksille:

Kustannustuen kotisivu Valtiokonttorissa

Valtiokonttorin kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta

Työ- ja elinkeinoministeriön kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta

Työ- ja elinkeinoministeriön koronavirustoimintaohjeita yrityksille

Kohderyhmä: Yhdistykset ja järjestöt Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset