Hyppää sisältöön

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu – tilannekatsaus lokakuu 2018

Aikataulut

Maakuntauudistuksen siirtyminen vuodella vaikuttaa myös Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojektin (myöh. Tietopalvelu) aikataulutuksiin. Tietopalvelun tuotantokäyttöönotto siirtyy vuodelle 2021. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kuntien (ja maakuntien) taloustietojen keruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille vuonna 2021.

Kuntien (ja maakuntien) taloustietojen toteumia aletaan siis toimittamaan Tietopalveluun 2021. Poikkeuksena on vuoden 2020 talousarviot ja -suunnitelmat, jotka toimitetaan Tietopalveluun jo joulukuussa 2019/tammikuussa 2020.

Muutoksia lainsäädäntöön

Lainsäädäntöä tullaan muuttamaan. Nyt ehdotetaan muutettavaksi kunta- ja maakuntalakia, Valtiokonttorista annettua lakia sekä kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Ehdotuksen on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn syksyn 2018 aikana siten, että ehdotettuja lakimuutoksia alettaisiin soveltaa 1.1.2021 alkaen.

Kaiken kunnilta ja maakunnilta kerättävän taloustiedon pohjana toimivat JHS-suositukset. Näitä ovat

• JHS 194 Kuntien XBRL-taksonomian päivitys ja laajennus maakuntiin
• JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo
• JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja suunnitelma
• JHS 200 kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen päivityshanke
• JHS 203 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta
• JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi
• JHS 207 Maakuntien tililuettelo
• JHS 208 Maakuntien talousarvio ja suunnitelma
• JHS 206 Maakuntien palveluluokitus
• JHS 204 Maakuntien kustannuslaskenta
• JHS 209 Maakuntien taloustietojen raportointi

Suosituksista tulee lainsäädäntöuudistuksen myötä kuntia ja maakuntia velvoittavia. Uudistetut suositukset hyväksytään pääsääntöisesti vuodenvaihteessa 2019/2020.

Projektin tilanne

Tietopalvelun testipuoli on valmis vastaanottamaan kuntien talousaineistoja.

Kunta voi lähettää XBRL ja CSV -muotoisia aineistojaan Tietopalveluun. Tiedot toimitetaan Siirtopalvelun kautta Hyväksyntäpalveluun, jonne käyttäjillä on pääsy. Täällä käyttäjä pääsee tarkastelemaan lähettämäänsä aineistoa, siihen kohdistuneita havaintoja sekä hyväksymään aineisto eteenpäin toimitettavaksi. Hyväksyntäpalvelun kaikkia toiminnallisuuksia ei ole vielä toteutettu, ne päivittyvät seuraaviin versioihin.

Varsinainen taloustietojen tietovarasto on työn alla. Tietovaraston kylkeen avattava avoin rajapinta niin ikään. Nämä valmistunevat vielä tämän vuoden puolella testikäyttöön. Varsinainen raportointipalvelu toteutetaan osana #Tietokiri -hanketta ja sen Julkishallinnon raportointipalveluprojektia. Myös tämä työ on käynnistynyt.

Testaaminen

Testaaminen ennen tuotantokäyttöä on ensiarvoisen tärkeää. Tuotantokäyttöä ei voi aloittaa ilman testivaihetta, sillä tietojen toimitustapa ja muoto muuttuvat oleellisesti nykyisestä käytännöstä.

Ensisijaisesti toivotaan, että tiedot toimitetaan rajapintasiirtona XBRL-muodossa. Kunnissa on siis edessä, ja toivottavasti jo alkanutkin, tiivis rupeama tietojen kohdennukseen, määrittelyyn, prosesseihin ja lopulta toimittamiseen liittyvissä asioissa yhteistyössä palvelukeskusten, tilitoimistojen ja IT-toimittajien kanssa. Nyt olisi myös hyvä aika viritellä kuntien keskinäistä yhteistyötä, tietojen ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Monessa kunnassa näin jo tehdäänkin.

Vaihtoehtoja em. tietojen toimitukselle tulee olemaan muitakin. Tietoja voidaan lähettää liitetiedostoina web-palvelun kautta joko XBRL tai CSV -muodoissa tai käyttää Excel-pohjaista, hieman nykyistä tiedonkeruutapaa muistuttavaa toiminnallisuutta. Tämä viimeksi mainittu tulee olemaan väliaikainen ratkaisu ja vaatii kunnilta joka tapauksessa lähivuosina ponnistuksia toisenlaisen tietojen muodostamis- ja toimittamistavan käyttöönottamiseksi.

Tällä hetkellä palveluun voi lähettää XBRL-taksonomian väliversion 4.7.2018 mukaista tietoa. Väliversio löytyy Valtiokonttorin kotisivuilta. Ohjeita tietojen toimittamiseen ja kirjautumiseen itse palveluun löytyy Ohjeesta tietopalvelun testaajille.

Kysely kunnille ja kuntayhtymille

Kunnille ja kuntayhtymille lähetettiin syyskuussa kysely, jolla haluttiin kartoittaa tämän hetkistä valmiutta tietojen muodostamiseen ja toimittamiseen testimielessä. Yleisin vastaus näytti olevan, ettei ole tiedossa, onko valmiutta automatisoituun taloustietojen toimittamiseen ja ettei taloustietojen muodostamisen ja toimittamisen testaamisesta ole vielä päätetty.

Nyt on ehdottomasti oikea aika toimia! Jotta tuotantokäyttö voidaan aloittaa vuodenvaihteessa 2019/2020 on joka ikisen tietoa toimittavan tahon testattava toimitus etukäteen vuoden 2019 syksyyn mennessä.

Koulutus

Automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelma jatkuu vielä tämän syksyn. Seuraavat koulutukset ovat Tampereella 14.11.-15.11.2018 ja Oulussa 21.11.-22.11.2018. Vielä ehtii mukaan! Ilmoittautuminen ja lisätietoa koulutuksesta.

Anne Melanen
Projektipäällikkö, Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti

Lisätietoa:
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu
Yhteystiedot Valtiokonttorissa
KuntatietoLuotsi
Kysymykset: Yhteydenottolomake

◄ Kaikki uutiset