XBRL

XBRL

Huom! JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia -päivitys ja laajennus maakuntiin palautekierroksella 27.11.2018 saakka.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML-pohjainen merkintäkieli taloudellisten tietojen, esimerkiksi tilinpäätöstietojen esittämiseen sähköisessä muodossa. XBRL mahdollistaa taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien automatisoidun muodostamisen, käsittelemisen sekä jatkojalostamisen. Tietoja tuottavat, välittävät ja analysoivat tahot pystyvät hyötymään XBRL-muotoisista dokumenteista.

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun toimitettavat kuntien ja maakuntien taloustiedot toimitetaan Taloustietojen siirtopalveluun ensisijaisesti XBRL-muotoisina.

XBRL Suomi

XBRL Suomi on kansainvälisen XBRL-organisaation alaisuudessa toimiva konsortio, jonka pääasiallisena tavoitteena on tuoda Suomeen  XBRL raportointikieli.

Taksonomia

SBR Taksonomia (Standard Business Reporting)-taksonomia pohjautuu Raportointikoodiston  tietomääritykseen ja kukin taksonomiaversio heijastaa aina vastaavan vuoden Raportointikoodiston tietosisältöä.

Soveltajan ohjeet

JHS ohjeistus

Palautekierroksella:

JHS 194 Kuntien XBRL-taksonomian päivitys ja laajennus maakuntiin

JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia -päivitys ja laajennus maakuntiin palautekierroksella 27.11.2018 saakka.

Voimassa oleva:

JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

Excel-muotoinen kuvaus: Liite 2

Sanasto

Raportoijan käsikirja

!!! Väliversio kuntien taksonomiasta saatavissa !!!

Kuntien ja maakuntien XBRL-taksonomiaa päivitetään parhaillaan JHS-työryhmässä (JHS 194 Kuntien XBRL-takonomian päivitys ja laajennus maakuntiin). Taksonomia valmistuu erissä, joiden tuotoksia kutsutaan väliversioiksi. Väliversiot pitävät sisällään kumulatiivisesti siihen mennessä valmistuneet osat. 

Taksonomian viimeisin väliversio on valmistunut 4.7.2018. Välitaksonomia sisältää kunnan ja kuntayhtymän ulkoisen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen, vastaavat konserniraportit sekä talousarvion ja -suunnitelman. Lisäksi se sisältää kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot, kunnan liikelaitosten talousraportoinnin sekä kuntayhtymien ja niiden liikelaitosten talousarvion ja -suunnitelman.

Lataa 4.7.2018 väliversio taksonomiasta.

Taulukkomallidokumentti (esim. JHS_KUNTA_DPM_Taulukkomallit_edit_2018_07_04.xlsx) kertoo, mikä on tulevan taksonomian ajateltu kokonaisrakenne ja sarake L mitä tähän väliversioon on tehty. Huom! muutokset  tässä versiossa esitettyihin jo valmistuneisiin osiin ovat mahdollisia.

Väliversio on tarkoitettu lähinnä kehitys- ja testaustyön tukemiseksi eli lähinnä niille piloteille ja muille testaajille, jotka toimittavat aineistoa Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun testimielessä. 

Vuosina 2015-2016 julkaistut kuntataloustaksonomiat ja vuonna 2018 julkaistavat väliversiot eivät ole tuettuja tulevaisuudessa tietopalvelun siirtyessä tuotantokäyttöön.

Kysymykset väliversioon liittyen: kuntadata@valtiokonttori.fi

XBRL-muotoisen aineiston mallin voi ladata tästä.

Julkaistu 28.6.2017 klo 13.13 , päivitetty 15.11.2018 klo 9.36


Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot