Hoppa innehåll

Morgonkaffe för kommuner, välfärdsområden samt systemleverantörer och servicecenter

  • Statskontoret ordnar ett finskspråkig morgonkaffe-evenemang för kommunerna, välfärdsområdena, systemleverantörerna och servicecentren om aktuella frågor inom ekonomirapporteringen. Alla som upplever att de drar nytta av evenemanget är välkomna. Evenemanget är öppet för alla.

    Utöver Statskontorets experter deltar också medlemmar i samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av informationen inom kommunerna och välfärdsområden samt experter från datainsamlingsmyndigheterna. Det är möjligt att fråga dem om ekonomirapportering.

    Anslutningslänkar och tindpunkter för morgonkaffets Teams-evenemang gällande slutet av år 2023 och år 2024 hittar man på Statskontorets webbplats på finska. Material från Teams-möten finns i Google Drive som är öppen för alla.

    Morgonkaffe på Statskontorets webbplats (på finska)
    Material för morgonkaffet i Google Drive