Hoppa innehåll

Kommuninformationens nätverk

 • Kring kommunekonomins automatiska rapportering kan flera separata nätverk identifieras.

  Synerginätverket

  Synerginätverket är ett öppet samarbetsnätverk för kommunfältet vars mål är att främja en flexibel ibruktagning av nya produkter som är avsedda för förnyandet av ekonomiska rapporteringen i kommunerna.

  Kärnan i verksamheten är testning av Kommuninformationsprogrammets resultat med hjälp av pilotprojekt för kommunernas praktiska verksamhet samt att dela information och erfarenheter mellan de kommuner som deltar i reformarbetet.

  Nätverket sammanträder varje månad. Kontakta vesa.tenhunen (at) csc.fi för att ansluta dig till nätverket.

  Samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av den ekonomiska informationen inom den offentliga förvaltningen

  Arbetsgruppens uppgift är att i samarbete med olika myndigheter noggrannare definiera automatiska ekonomiska rapporteringens datainnehåll och tekniska beskrivningar.

  Mer information om arbetsgruppen finns på finansministeriets webbplats >