Välkommen att använda Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar som hjälper att identifiera och värdera alternativa upphandlingsmodeller samt uppskatta kostnaderna som olika upphandlingsmodeller ger upphov till. Verktyget vägleder användaren exempelvis i att uppskatta antalet inkommande anbud, de administrativa kostnaderna och kontraktsperioden samt de positiva externa effekterna av upphandlingen. Slutresultatet är en sammanfattning av skillnaderna mellan olika upphandlingsmodeller och kostnaderna för dem.

Här börjar planeringen mot mer kostnadseffektiva offentliga upphandlingar!

HUOM. Työkalun linkki päivittämättä

Starta en ny värdering

Instruktioner, bakgrund och kontaktuppgifter på verktygets introduktionssida >