Vad är menersättning för bestående men?

Om en person till följd av en skada eller sjukdom drabbas av bestående men (funktionsnedsättning) betalas menersättning. Vid bedömningen av ett bestående men beaktar man de begränsningar som skadan eller sjukdomen orsakar i det dagliga livet. Personliga omständigheter såsom yrke eller boendeförhållanden påverkar inte bedömningen, och personens inkomster påverkar inte heller ersättningens storlek. Bestående men kan bedömas när skadans eller sjukdomens tillstånd inte längre förbättras, dock tidigast ett år efter skadehändelsen.

Samhörande innehåll