Kommer man ersätta affärsverksamhetens minsking?

Ersättningen för stängning ersätter inte minskning i affärsverksamheten.

Samhörande innehåll