Nyhet: Statens koncernrapport skapar en helhetsbild

Syftet med statens koncernrapport är att främja en övergripande bild av den helhet som bildas av staten, statsägda affärsverk, statliga fonder utanför budgeten och statsägda bolag.