Nyhet: Bättre upphandlingar med Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar

Kostnadsvärderingsverktyget för offentliga upphandlingar som publicerades i juni 2024 hjälper upphandlingsenheterna att jämföra olika upphandlingsmodeller, bedöma upphandlingsmodellens lämplighet och förutse kostnaderna.