• Mitä?

  Valtion rahoitustoiminnan tärkein tehtävä on maksuvalmiuden ylläpito. Se edellyttää jatkuvaa ja pitkäjänteistä suunnittelua sekä tarkkaan harkittuja varainhallinnan toimenpiteitä. Tässä tehtävässä kassaennustejärjestelmä Rahakas toimii valtion virastojen rahavirtoihin liittyvän informaation kerääjänä sekä likviditeetinhallinnassa tarvittavien raporttien tuottajana.

  Valtiokonttorin Rahoitustoimialan likviditeetinhallinnasta vastaavat henkilöt hyödyntävät kassaennustejärjestelmässä olevia tietoja kassan varojen hankinnassa ja kassasijoitusten suunnittelussa. Siksi virastojen rooli kassaennusteiden tuottajina on ensiarvoisen tärkeä. Mitä parempia kassaennusteita virastot pystyvät tuottamaan, sitä kustannustehokkaampaa kassanhoitoa on mahdollista toteuttaa.

  Virastojen tehtävä on ennustaa kassaennustejärjestelmään tuloja ja menoja

  • pitkällä aikavälillä 12 kuukauden ajalle ja
  • tarkentaa maksuvirtoja päivittäin tulevien viikkojen osalta.

  Virastolta tarvitaan paras mahdollinen tieto vähintään viiden seuraavan viikon tulevista maksuvirroista. Aina kun virasto saa tarkempaa tietoa tulevista ja lähtevistä maksuista, tiedot tulisi päivittää kassaennustejärjestelmään.

  Tietojen säännöllinen päivittäminen takaa ajantasaisen tiedon, jonka avulla valtion kassanhoitajat varmistavat rahojen riittävyyden kaikissa tilanteissa. Kassaennustetietojen päivitys annettujen ohjeiden mukaisesti tuo säästöjä valtiolle.

 • Kirjautuminen Rahakas-kassaennustejärjestelmään

  Valtion virastot syöttävät Valtiokonttorin hallinnoimaan Rahakas-kassaennustejärjestelmään tulo- ja menoennusteitaan. Valtiokonttori seuraa ennusteiden avulla koko valtion tulo- ja menovirtoja sekä maksuvalmiutta ja varmistaa, että valtion rahat riittävät joka tilanteessa.

  Kirjanpitoyksiköiden kassaennustajien tukena on Valtion maksuliike ja kassanhallinta -työtila, jonne on tallennettu muun muassa määräyksiä ja ohjeita.

  Kirjaudu Rahakkaaseen tunnistuspalvelun kautta >

  Lisätietoja järjestelmästä ja käyttäjätunnuksista: Taina Nissinen, puh. 0295 50 2580 tai Jukka Aaltio, puh. 0295 50 2666.