Hyppää sisältöön

Yhteisöjen aravalainat

Aravalainojen enimmäislaina-aika on
45 vuotta
 • Valtiokonttori hallinnoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja kuntien myöntämiä aravalainoja. Lainat on myönnetty valtion asuntorahaston varoista. VAR on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto.

  Aravalainoja on myönnetty vuosina 1949–2007 kunnille, muille julkisyhteisölle, ARA:n nimeämille yleishyödyllisille asuntoyhteisöille ja näiden yhteisöjen omistamille osakeyhtiölle. Suurin osa aravalainoitetuista vuokra-asunnoista on kuntien omistuksessa.

  Uusia lainoja ei enää myönnetä, vaan valtion tuki asumiseen ohjataan korkotukien ja takausten kautta.

  Valtiokonttori vastaa myöntämispäätöksen jälkeisistä tehtävistä, muun muassa lainoihin liittyvän maksuliikenteen hoitamisesta, vakuuksien ylläpidosta sekä saatavien valvonnasta ja perinnästä. Valtiokonttorin tehtäviin kuuluvat myös aravalainoitettujen vuokra- ja asumisoikeusyhteisöjen taloudelliset tervehdyttämistoimenpiteet.

 • Velan maksaminen

  Kiinteäehtoiset lainat

  Kiinteäehtoisista aravalainoista maksetaan korkoa ja vuotuista lyhennystä, joista on säädetty asetuksella tai jotka perustuvat velkakirjaehtoihin. Vanhojen kiinteäehtoisten lainojen eräpäivät ovat aravalainsäädännön mukaisesti vuosittain 31.3. ja 30.9. ja uusien 1.10.2003 lukien myönnettyjen lainojen eräpäivät ovat 28.2. ja 31.8.

  Vuosimaksulainat

  Vuosimaksujärjestelmässä aravalainojen takaisinmaksu perustuu koron ja lyhennyksen sisältävään vuosimaksuun. Lainan lyhennys on vuosimaksusta koron maksun jälkeen jäljelle jäävä osa.

  Laina-aika ei ole kiinteä, vaan se määräytyy lähinnä vuosimaksun lähtötason sekä inflaatiokehitykseen sidotun koron ja vuosimaksun vuotuisen nousun perusteella. Lainan enimmäislaina-aika on kuitenkin 45 vuotta. Vuosimaksukausi alkaa aina maaliskuun alussa, ja lainan eräpäivät ovat vuosittain 28.2 ja 31.8.

 • Vuosimaksut ja korot

  Korkeakorkoisten aravalainojen korkoja kohtuullistettiin 1.3.2019 ja 1.4.2019 alkaen. Korkoja koskevat muutokset perustuvat valtioneuvoston asetukseen (150/2019), joka tuli voimaan 1.2.2019.

  Korkeakorkoisten aravalainojen korkoja muutettiin asetuksella siten, että niille asetetiin muuttuva enimmäiskorko. Enimmäiskorko sidottiin viitekorkoon, joka määräytyy 10 vuoden obligaatiolainojen kolmen vuoden liukuvan keskikoron perusteella.

  Korkoja alennettiin vain niissä lainaryhmissä, joissa lainojen korko oli muutoshetkellä yli 1,39 prosenttia. Korkeakorkoisiin lainoihin asetettiin myös vähimmäiskorko, joka on 1,39 prosenttia.

  Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa aravalainojen korot 1.3.2023 ja 1.4.2023 sekä 1.3.2024 ja 1.4.2024 lukien

  Aravalainojen korot

  Myönnetty Lainaryhmä Korko alk. 1.4.2023 Korko alk. 1.4.2024
  1970–1982 1107 0 % 0,43 %
  1982–1993 1207 0 % 0,43 %
  1982–1990 1230 0 % 0,43 %
  1982-1993 1207, 1230* 0 % 0 %
  1988–1990 1251 1,39 % 1,39 %
  Myönnetty Lainaryhmä Korko alk. 1.3.2023 Korko alk. 1.3.2024
  1977–1992 1307 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1330 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1331 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1333 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1334 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1335 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1340 1,39 % 1,39 %
  Myönnetty Lainaryhmä Korko alk. 1.3.2023 Korko alk. 1.3.2024
  1990-2003 1300 0,00 % 0,98 %
  1990-2003 1301 0,00 % 0,98 %
  1994-2003 1303 0,00 % 0,98 %
  1994-2003 1304 0,00 % 0,98 %
  1990-2003 1310 0,00 % 0,98 %
  1994-2003 1311 0,00 % 0,98 %
  1.11.1999–28.2.2003 1340 0,00 % 0,98 %
  1.11.1999–28.2.2003 1341 0,00 % 0,98 %
  Myönnetty Lainaryhmä Korko alk. 1.3.2023 Korko alk. 1.3.2024
  1.3.2003 –> 1340 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1341 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1400 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1401 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1410 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1411 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1500 1,39 % 1,39 %

  Aravalainojen vuosimaksut ja korot 1.3.2024 lukien (pdf)

 • Yleishyödyllisyyskorko ja Valtiokonttorin vahvistamat viitekorot

  Yleishyödyllisyyskorko

  Aravalaissa, vuokra-asuntolainojen korkotukilaissa ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaissa säädetään yleishyödyllisyyden edellytyksiä. Lisätietoja näistä saa ympäristöministeriön tuotekortilta sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta kohdasta Yleishyödylliset yhteisöt.

  Yleishyödyllinen asuntoyhteisö saa tulouttaa omistajalleen kohtuullisen tuoton, joka lasketaan vain omistajan yhteisöön sijoittamille varoille. Tuotto saa olla vähintään kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin valtion viiden vuoden obligaatiolainan korko. Valtiokonttori laskee kohtuullisen tuoton määrittämisessä käytettävän vertailukoron, joka perustuu valtion viiden vuoden obligaatiolainan keskikorkoon. Vertailukorko lasketaan viimeisten 12 kuukauden ajalta kunkin kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän noteerausten perusteella (VNp 1203/1999).

  Kunkin kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän koron perusteella laskettu viimeisten 12 kuukauden korkojen keskiarvo julkistetaan seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

  Valtion viiden vuoden obligaation korko, 12 kk:n keskiarvo:

  toukokuu 2024 2,84 %
  huhtikuu 2024 2,81 %
  maaliskuu 2024 2,80 %
  helmikuu 2024 2,81 %
  tammikuu 2024 2,82 %
  joulukuu 2023 2,83 %
  joulukuu 2022 1,39 %
  joulukuu 2021 -0,49 %
  joulukuu 2020 -0,57 %
  joulukuu 2019 -0,42 %
  joulukuu 2018 0,00 %
  joulukuu 2017 -0,20 %
  joulukuu 2016 -0,38 %
  joulukuu 2015 0,08 %

  Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat -tilastokatsaus

  Valtiokonttorin vahvistamat viitekorot

  Valtiokonttori vahvistaa vuosittain elokuussa erilaisia aravalainoihin liittyviä viitekorkoja. Näitä ovat vuokra-aravalainojen viitekorko, omistusaravalainojen viitekorko, eräiden asuntolainojen viitekorko sekä vuokratalolainojen koron alentamiseen liittyvä viitekorko.

  Vuokra-aravalainojen viitekorko

  Korko perustuu arava-asetuksen 36 a §:ään (muutokset 131/2003 ja 824/2003).

  Päätöspäivämäärä Voimassaoloaika Viitekorko
  15.8.2023 1.3.2024 – 28.2.2025 1,05 % Päätös
  17.8.2022 1.3.2023 – 29.2.2024 0,09 % Päätös
  23.8.2021 1.3.2022 – 28.2.2023 0,01 % Päätös
  27.8.2020 1.3.2021–28.2.2022 0,30 % Päätös
  27.8.2019 1.3.2020–28.2.2021 0,49 % Päätös
  18.9.2018 1.3.2019–28.2.2020 0,56 % Päätös
  2.10.2017 1.3.2018–28.2.2019 0,61 % Päätös
  4.10.2016 1.3.2017–28.2.2018 1,10 % Päätös
  31.8.2015 1.3.2016–28.2.2017 1,46 % Päätös
  27.8.2014 1.3.2015–28.2.2016 1,94 % Päätös

  Asuntolainan viitekorko

  Korko perustuu asuntolainojen enimmäiskorkoasetuksen 2 §:ään (496/2004).

  Päätöspäivämäärä Voimassaoloaika Viitekorko
  15.8.2023 1.4.2024 – 31.3.2025 1,05 % Päätös
  17.8.2022 1.4.2023 – 31.3.2024 0,09 % Päätös
  23.8.2021 1.4.2022 – 31.3.2023 0,01 % Päätös
  27.8.2020 1.4.2021–31.3.2022 0,30 % Päätös
  27.8.2019 1.4.2020–31.3.2021 0,49 % Päätös
  18.9.2018 1.4.2019–31.3.2020 0,56 % Päätös
  2.10.2017 1.4.2018–31.3.2019 0,61 % Päätös
  4.10.2016 1.4.2017–31.3.2018 1,10 % Päätös
  31.8.2015 1.4.2016–31.3.2017 1,46 % Päätös
  27.8.2014 1.3.2015–28.2.2016 1,94 % Päätös

  Vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamiseen liittyvä viitekorko

  Korko perustuu lainaehtojen muuttamisasetuksen 3 §:ään (512/2005).

  Päätöspäivämäärä Voimassaoloaika Viitekorko
  15.8.2023 1.4.2024 – 31.3.2025 1,05 % Päätös
  17.8.2022 1.4.2023 – 31.3.2024 0,09 % Päätös
  23.8.2021 1.4.2022 – 31.3.2023 0,01 % Päätös
  27.8.2020 1.4.2021–31.3.2022 0,30 % Päätös
  27.8.2019 1.4.2020–31.3.2021 0,49 % Päätös
  18.9.2018 1.4.2019–31.3.2020 0,56 % Päätös
  2.10.2017 1.4.2018–31.3.2019 0,61 % Päätös
  4.10.2016 1.4.2017–31.3.2018 1,10 % Päätös
  31.8.2015 1.4.2016–31.3.2017 1,46 % Päätös
  27.8.2014 1.3.2015–28.2.2016 1,94 % Päätös

  Omistusaravalainojen viitekorko

  Korko perustuu arava-asetuksen 19 §:ään (1403/1995 ja 1195/2001).

  Päätöspäivämäärä Voimassaoloaika Viitekorko
  15.8.2023 1.3.2024 – 28.2.2025 1,25 % Päätös
  17.8.2022 1.3.2023 – 29.2.2024 0,16 % Päätös
  23.8.2021 1.3.2022 – 28.2.2023 0,04 % Päätös
  27.8.2020 1.3.2021–28.2.2022 0,17 % Päätös
  27.8.2019 1.3.2020–28.2.2021 0,27 % Päätös
  18.9.2018 1.3.2019–28.2.2020 0,25 % Päätös
  2.10.2017 1.3.2018–28.2.2019 0,16 % Päätös
  4.10.2016 1.3.2017–28.2.2018 0,59 % Päätös
  31.8.2015 1.3.2016–28.2.2017 0,84 % Päätös
  27.8.2014 1.3.2015–28.2.2016 1,38 % Päätös
 • Aravalainojen vakuudet

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on hyväksynyt aravalainan vakuuden lainapäätöksessään. Tämän jälkeen Valtiokonttori hallinnoi lainojen vakuuksia niiden elinkaaren ajan.

  Yhteisöille myönnettyjen aravalainojen vakuuksina voi olla esimerkiksi kiinnitys lainoitettavaan kohteeseen, hankittavat osakekirjat tai yhteisön omistajan tai muun tahon omavelkainen takaus.

 • Muutokset

  Valtiokonttori hoitaa vakuuksissa laina-aikana tapahtuvat muutokset, kuten vakuuden vaihdot, jälkipanttaukset ja kiinnityskohde- tai etuoikeusjärjestyksen muutokset. Mahdollista muutosta tai jälkipanttausta haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella. Lainansaaja vastaa itse lainaehtojen mukaisesti muun viranomaisen mahdollisesti perimistä toimenpidekuluista. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme ennen hakemuksen lähettämistä, jotta saat tarkemmat ohjeet hakemuksen lähettämiseen.

 • Valtiokonttorissa säilytettävät panttikirjat

  Aravalainoja myönnettäessä on aravalainojen kiinnitysvakuutta paremmalle etusijalle saatettu hyväksyä ensisijaislainoja. Aravalainan myöntämisen yhteydessä on ensisijaislainan myöntäjältä vaadittu sitoumus lainan vakuuksien tallettamisesta Valtiokonttoriin sen jälkeen, kun ensisijaislaina on maksettu takaisin. Valtiokonttori säilyttää näitä talletettuja kiinnitysvakuuksia lainansaajan lukuun. Talletettuja ensisijaisvakuuksia ei palauteta aravalainan voimassaoloaikana tai jos samaan kohteeseen kohdistuu muuta edelleen voimassaolevaa aravalainaa tai valtion takausvastuun piirissä olevaa lainaa.

 • Vakuutus vahingon varalta

  Aravalainoitettu kohde on pidettävä riittävästi vakuutettuna. Voimassaolevasta vakuutuksesta tulee toimittaa Valtiokonttorille vakuutustodistus, jossa Valtiokonttori on merkitty kohteen kiinnityksenhaltijaksi.

  Aravalainaehtojen mukaan Valtiokonttorilla on oikeus vakuuttaa rakennukset lainansaajan kustannuksella, jos Valtiokonttorille ei ole toimitettu vakuutuslaitoksen antamaa todistusta voimassaolevasta vakuutuksesta.

  Jos Valtiokonttori saa tiedon, että vakuutus on irtisanottu tai päättynyt eikä Valtiokonttorille ole toimitettu uutta vakuutustodistusta, Valtiokonttorilla on oikeus ottaa aravalainoitetulle kiinteistölle vakuutus lainansaajan kustannuksella. Vakuutus otetaan siitä yhtiöstä ja sen suuruisena kuin se on viimeksi ollut voimassa.