• Täytetakauksen myöntäminen

  Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta päättää täyte- eli konvertointitakauksen myöntämisestä lainalle, joka käytetään aravavuokratalo- tai asumisoikeustaloyhteisön aravalainan takaisinmaksuun valtiolle.

  Takauksen myöntämisen tarkoituksena on antaa kaikille takaisinmaksukykyisille aravalainansaajille yhtäläinen mahdollisuus konvertoida aravalainat markkinaehtoisella lainalla. Järjestelmä sopii erityisesti korkeakorkoisten aravalainojen konvertointiin.

 • Ehdot

  Takauslainaksi voidaan hyväksyä laina, joka on enintään takaisinmaksettavan aravalainan maksamatta olevan pääoman suuruinen, lainaehdoiltaan kohtuullinen verrattuna vastaaviin tarkoituksiin yleisesti myönnettävien lainoihin ja euromääräinen. Takauslainalla on maksettava aravalaina valtiolle yhdessä erässä siten, että kaikki siihen liittyvät velvoitteet lakkaavat. Jos samalla konvertoidaan useampi aravalaina, on jokaista lainaa kohden nostettava erillinen takauslaina.

  Lainansaajalla on oltava riittävät edellytykset takauslainan takaisinmaksamiseen. Edellytysten arvioinnissa otetaan huomioon omistajan maksukyky, ammattitaito ja aiempi toiminta, lainoituskohteen sijainti sekä muut vastaavat seikat.

  Lainalla on oltava Valtiokonttorin hyväksymä vakuus ja Valtiokonttorille on annettava jälkipanttaus takauslainan vakuuksista. Lisäksi Valtiokonttorille on annettava jälkipanttaus takauslainaa paremmalla etusijalla olevista alkuperäisten ensisijaisluottojen vakuuksista tai Valtiokonttorin luvalla otetun uuden luoton vakuuksista siitä huolimatta, että niistä on aikanaan annettu sitoumukset Valtiokonttorille. Lainoituskohde on myös pidettävä riittävästi vakuutettuna.

  Takausaika voi olla enintään kymmenen vuotta pidempi kuin takaisinmaksettavan aravalainan jäljellä oleva laina-aika. Vuosimaksuina perittävän lainan laina-aika on tällöin 40 vuotta ensimmäisen erän nostamisesta.

  Aravarajoitukset säilyvät voimassa konvertoinnista huolimatta. Tämä koskee myös pysyviä asumisoikeusrajoituksia. Jos takausaika ylittää aravarajoitusten voimassaoloajan, on vuokrakohteella tai -asunnolla kuitenkin vuokra-asuntokäyttövelvoite koko takausajan.

  Lainaa nostettaessa on valtiolle maksettava takausmaksu, joka on 0,5 prosenttia myönnetyn lainan pääomasta.

 • Hakeminen ja hakemuksen liitteet

  Konvertointitakausta haetaan Valtiokonttorin hakemuspohjalla. Hakemuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

  • kaksi viimeksi vahvistettua täydellistä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
  • talousarvio kuluvalle ja seuraavalle vuodelle
  • omistajan antama selvitys yhteisön taloudellisesta tilanteesta ja arvio konvertoinnin vaikutuksesta vuokraan
  • lainhuuto- ja rasitustodistus lainoituskohteesta (todistukset saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja)
  • kohdeluettelo
  • lainanmyöntäjän lainatarjous lainoittain (tarjouksesta on käytävä ilmi lainanmyöntäjä, myönnettävä määrä, laina-aika, lyhennystapa, korko, korkosidonnaisuus ja lainatarjouksen voimassaoloaika)
  • rahalaitoslainojen lyhennysohjelmat ja korkoprosentit
  • kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma, jos kunnassa on vuokra-asuntojen vajaakäyttöä (ks. ohje)
  • yhteisön hallituksen päätös konvertoinnista
  • muut hakijan tai Valtiokonttorin tarpeelliseksi katsomat lisäselvitykset.

  Hakemuksen käsittely alkaa vasta, kun kaikki vaaditut liitteet ja selvitykset on toimitettu.

  Lomake: Valtion täytetakaus aravalainan konvertointiin (pdf)

 • Lainsäädäntö

  • Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi (868/2008)