Hyppää sisältöön

Ammattitaudit

 • Hakemuslomakkeisiin

 • Palvelukuvaus

  Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet ammattitaudit.

  Lisäksi korvataan mm. työkokeilussa ja -valmennuksessa olleiden tukityöllistettyjen ammattitaudit ja sopimuspalokuntalaisten ammattitaudit.

  Korvaukset perustuvat tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Ammattitauti on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan sairaus, joka työssä todennäköisesti on aiheutunut pääasiallisesti fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä.

  Yleisimpiä ammattitauteja ovat kuulovammat, ihottumat ja keuhkosairaudet. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on säädetty korvattavaksi myös eräät yläraajojen kiputilat.

  Palvelun piiriin kuuluvat muun muassa:
  * valtion palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä
  * työkokeilussa ja -valmennuksessa olleiden tukityöllistettyjen ammattitaudit ja
  * vakuuttamattomien sopimuspalokuntalaisten ammattitaudit.

 • Toimi näin

  Ammattitautiepäilyn ilmetessä täytä sähköinen tapaturma/ammattitauti-ilmoitus.

  Tapaturma-asiamies saa tiedon ilmoituksestasi. Kun hän on tarkistanut ja vahvistanut ilmoituksen, saat siitä tiedon sähköpostiisi.

  Jos Valtiokonttori tarvitsee lisätietoja asian käsittelyä varten, olemme sinuun yhteydessä.

 • Mitä korvataan

  Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia etuuksia ovat mm.

  • sairaanhoitokulut
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha, tapaturmaeläke tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan johdosta maksettava haittaraha.

  Jos vahingostasi on tehty vahinkoilmoitus jo aikaisemmin, voit ilmoittaa myöhemmin aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- ja matkakulut tekemättä uutta vahinkoilmoitusta. Alhaalla vasemmalla Asiakaspalvelu – Työtapaturmat ja ammattitaudit .