• Palvelukuvaus

  Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit.

  Lisäksi korvataan mm. työkokeilussa ja -valmennuksessa olleiden tukityöllistettyjen tapaturmat ja vakuuttamattomien sopimuspalokuntalaisten sekä vankien tapaturmat.

  Korvaukset perustuvat tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Palvelun piiriin kuuluvat mm.

  • valtion palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä
  • työkokeilussa ja -valmennuksessa olleiden tukityöllistettyjen tapaturmat ja
  • vakuuttamattomien sopimuspalokuntalaisten sekä
  • vankien työtapaturmat.

  Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset, jotka sattuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin.

  Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Työtapaturma sattuu työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella työtehtävissä.

 • Miten tulee toimia

  1. Ilmoita vahinkotapahtumasta heti virastosi tapaturma-asiamiehelle tai työnantajasi edustajalle.

  2. Tapaturma-asiamies tai työnantajan edustaja ilmoittaa vahingosta Valtiokonttoriin. Sinun ei tarvitse itse lähettää vahinkoilmoitusta.

  3. Ota käyttöön Suomi.fi-viestit

  Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Kun sinulla on käytössäsi Suomi.fi-viestit, asiointisi Valtiokonttorin kanssa nopeutuu. Voit olla Suomi.fi-viestit -palvelun kautta yhteydessä Valtiokonttorin asiakaspalveluun.

  Jos vahingostasi on tehty vahinkoilmoitus jo aikaisemmin, voit ilmoittaa myöhemmin aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- ja matkakulut palvelun kautta.

  4. Jos vahingon hoito vaatii magneettitutkimusta tai toimenpidettä, lääkäri pyytää etukäteen Valtiokonttorista maksusitoumuksen.

  Valtiokonttori ilmoittaa sinulle kun asiasi on tullut vireille ja aloittaa asiasi selvittämisen viipymättä, viimeistään 7 arkipäivän kuluessa. Valtiokonttorin on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asiasi ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.

  HUOM. Jos sinulla on jo vireillä työtapaturman korvaushakemus, lähetä asiaan liittyvät uudet dokumentit sähköpostilla tai Suomi.fi-viestit palvelussa. Yhteystiedot alhaalla vasemmalla.

 • Mitä korvataan

  Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia etuuksia ovat mm.

  • sairaanhoitokulut
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha, tapaturmaeläke tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan johdosta maksettava haittaraha.

  Jos vahingostasi on tehty vahinkoilmoitus jo aikaisemmin, voit ilmoittaa myöhemmin aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- ja matkakulut tekemättä uutta vahinkoilmoitusta. Alhaalla vasemmalla Asiakaspalvelu – Työtapaturmat ja ammattitaudit .

 • Tapaturma viikko-/kuntoliikunnassa

  Jos sinulle sattuu työaikana tapahtuvassa viikko-/kuntoliikunnassa tapaturma, olet oikeutettu tapaturmakorvaukseen. Edellytyksenä korvaukselle on, että:

  • fyysisen kunnon ylläpitovelvollisuus perustuu lakiin tai viranomaismääräykseen
  • viikko-/kuntoliikunta on työnantajan hyväksymää

  Fyysistä suorituskykyä koskevia erityisvaatimuksia liittyy esim. poliisin ja sotilasammattihenkilöiden työhön. Viikko-/kuntoliikunnassa sattuvia tapaturmia ovat esimerkiksi

  • kuntosaliharjoittelussa paino putoaa varpaan päälle ja varvas murtuu
  • kuntotestauksessa cooperin testissä nilkka nyrjähtää, kun juoksija astuu radalla olevaan kuoppaan.
 • Tapaturma-asiamiehelle

  Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit.

  Tapaturma-asiamiehenä tai työnantajan edustajana sinulla on velvollisuus tehdä vahinkoilmoitus Valtiokonttorille viipymättä saatuasi tiedon vahinkotapahtumasta.

  Toimi näin

  1. Tee vahinkotapahtumasta välittömästi vahinkoilmoitus sähköisesti.
  • Muista täyttää vahingoittuneen henkilökohtainen puhelinnumero ja tilinumero
  • Korvauksen maksaminen perustuu aina niihin tietoihin, jotka vahinkotapahtumasta ilmoitetaan
  • On työantajan etu ja työntekijän oikeus, että asia hoidetaan mahdollisimman hyvin ja nopeasti
  • Täytä hakemuksessa virastokoodi, jotta vahinko kirjautuu sähköiseen järjestelmään oikein
  1. Vastaa Valtiokonttorin mahdollisiin lisäselvityspyyntöihin viivytyksettä. Lähetämme kyselyt virastosi yhteiseen [email protected](virastosinimi).fi -sähköpostilaatikkoon. Jos joudumme pyytämään lisäselvitystä työnantajalta, huolehdi tietojen hankkimisesta ja toimita ne mahdollisimman pian Valtiokonttorille.

  Vakuutustodistus ja Sähköinen tapaturma-/ammattitauti-ilmoitus ovat Lomakkeet ja liitteet -välilehdellä.

  Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, niin autamme sinua. Huolellisesti täytetty hakemus etenee nopeammin käsittelyyn.

  Korvausasioiden käsittely Valtiokonttorissa

  Valtiokonttori ilmoittaa vahingoittuneelle viipymättä häntä koskevan asian vireilletulosta ja aloittaa asian selvittämisen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa. Valtiokonttorin on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.

  Työnantajalle annettava päätös

  Työtapatuma- ja ammattitautilaki rajoittaa työnantajan oikeutta saada tietoja vahingoittuneen terveydentilasta ja muista salassa pidettävistä seikoista. Vain ansionmenetyskorvauksen maksamisesta tai epäämisestä annetaan työnantajalle päätös siltä ajalta, jona työnantaja on maksanut vahingoittuneelle palkkaa.