• Mitä analysointipalvelumme tuottavat?

  Analysointipalvelumme tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti valtioneuvostolle valtion konserniohjauksen tarpeisiin. Tietokiri-hankkeen puitteissa teemme myös virastokohtaisia pilotteja, joiden avulla etsitään laajemmin valtionhallinnon päätöksentekoa tukevia analysointikohteita. Pilottien kautta löydetyt ratkaisut yksittäisten virastojen kiinnostaviin tietotarpeisiin halutaan skaalata koko valtionhallintoon.

  Kehitämme myös Tutkihallintoa.fi-palvelua, johon kerätään sekä kuntia että valtiota koskevia tietoja.

  Analysointi- ja raportointipalvelut virastoille

  • Palkeiden tarjoamat analysointipalvelut perustuvat talous- ja henkilöstöhallinnon tietoihin, joita voidaan rikastaa muulla asiakkaan tiedolla. Ota yhteyttä: analysointipalvelut (at) palkeet.fi
  • Hanselin analysointipalvelut perustuvat hankintatietoihin, joita voidaan tarvittaessa rikastaa muulla asiakkaan tiedolla. Ota yhteyttä: analyysipalvelut (at) hansel.fi

 • Analysointiprosessi - Miten analysointipalvelu tuotetaan?

  Meille voi ehdottaa analysoitavaksi jotain määriteltyä tapausta tai pyytää analyytikoiltamme apua sopivien analysointikohteiden kartoittamiseen.

  Tavallisesti analysointiprosessi etenee alla olevan mallin mukaisesti. Tapauksesta riippuen prosessi kestää muutamista päivistä muutamiin kuukausiin.

  Analysointipalveluiden prosessikuva

  Analysointiprosessi-kuva muodostuu seuraavista osista:

  1. Apua analysointiin?
   Asiakas kaipaa analysoitua tietoa toimintansa kehittämiseen ja ottaa yhteyttä
  2. Tarpeen tarkennus
   Asiakkaan kanssa keskustellen tarkennetaan tutkimuskysymystä, toimeksiannon laajuutta ja käytettäviä tietolähteitä.
  3. Priorisointi ja aikataulutus
   Toimeksiantoja priorisoidaan niiden laajuuden, odotettavissa olevan hyödyn ja kiireellisyyden perusteella. Toimeksiannolle tehdään aikataulu ja sovitaan toteuttaja (esim. Valtiokonttori, Palkeet, Hansel).
  4. Taustaselvitys
   Työ aloitetaan selvittämällä asiaan liittyvät tietolähteet ja tutkimukset. Jos olemassa oleva tieto ei riitä, tietoa kerätään lisää (esim. kyselyllä). Tutkimuskysymystä pohditaan eri tulokulmista.
  5. Alustava analyysi
   Dataa yhdistellään valituista tietolähteistä. Samalla arvioidaan datan laatua ja käytettävyyttä. Tapauksesta riippuen luodaan esim. laskentamalleja. Analyysin tueksi tiedosta tehdään visualisointeja.
  6. Lopullisen analyysin työstö
   Alustavat tulokset käydään läpi asiakkaan kanssa, jonka jälkeen analyysimallia kehitetään palautteen pohjalta. Arvioidaan ja kehitetään analyysin luotettavuutta. Tehdään lopulliset visualisoinnit.
  7. Tulosten esittely ja jatkotoimet
   Analyysin tulokset esitellään asiakkaalle. Keskustellaan analyysin hyödyntämisestä organisaation toiminnan kehittämisessä. Sovitaan mahdollisista jatkotoimeksiannoista.
  8. Palaute ja arviointi
   Toimeksiantojen onnistumisesta kerätään palautetta. Samalla arvioidaan kuinka organisaatio on hyödyntänyt analyysia toimintansa kehittämisessä. Arvioimme myös analyysimallin skaalautuvuutta muiden organisaatioiden käyttöön.
  9. Opit jakoon
   Teemme jokaisesta toimeksiannosta kuvauksen ja arvioinnin. Useimmista toimeksiannoista teemme case-kuvauksen Tietokiri.fi-sivustolle, jotta opit saadaan jaettua kaikille.
 • Olemme osa Tietokiriä

  Olemme mukana Tietokirissä, jossa vahvistamme tiedolla johtamista valtionhallinnossa. Tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Tarkoituksena on myös koota valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjota organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon visualisointia.

  Teemme analyysejä yhteistyössä eri konsernitoimijoiden kanssa. Konsernitoimijoita ovat esimerkiksi HAUS kehittämiskeskus Oy, Hansel Oy, Senaatti-kiinteistöt, Tilastokeskus, Valtion ICT-palvelukeskus Valtori, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö.

  Tutustu hankkeeseen Tietokiri.fi-sivustolla >

  Tilaa Tietokirin uutiskirje >

 • Ota yhteyttä

  Voit ottaa yhteyttä analysointipalveluihimme alla olevalla lomakkeella. Kuntien taloustietoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Kuntatalouden tietopalveluun osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi.

  Tutustu Analysointipalvelut-tiimiin