Hyppää sisältöön

Yritysten kustannustuki

Kustannustuen 6. hakukierros päättyi 31.5.2022 klo 16.15.

 • Hae kustannustukea >

  Järjestimme webinaarin kustannustuen hakemisesta 22.4. Katso webinaarin tallenne linkistä:

  Webinaari: Näin haet kustannustukea >

  Kustannustuen 5. kierros päättyi 18.2.2022. Edellisen kierroksen tietoja voit katsella 5. kierroksen omalta verkkosivulta >

  Kaikkien kustannustukikierrosten oikaisuvaatimusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin 6–7 kuukautta.

 • Mistä on kyse?

  Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 25 prosenttia vertailukaudesta ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

  Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.12.2021-28.2.2022

  Kustannustuen maksaminen perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.

 • Kenelle tuki on tarkoitettu?

  Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu erityisesti matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille, jotka ovat kärsineet sulkutoimia lievemmistä koronavirukseen liittyvistä rajoitustoimista. Kustannustukea voi kuitenkin hakea myös sellainen muiden toimialojen yritys, jonka toimintaan tai merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut rajoituksia.

  Tuen ehdot:

  • Yrityksen Verohallinnolle ilmoittama päätoimiala kuuluu tuen piiriin. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, jos yritykseen tai sen asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus. Katso tuen piiriin kuuluvat toimialat >
  • Yrityksen liikevaihto on laskenut yli 25 % vertailukausien välillä.
  • Yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

  Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla Y-tunnus.

 • Milloin tukea voi hakea?

  Kustannustuen kuudennen kierroksen hakuaika alkaa Valtiokonttorissa 26.4. klo 9.00. ja päättyy 31.5. klo 16.15.

 • Miten tukea haetaan?

  Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. 

  Voit antaa hakemuslomakkeella kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja tuen myöntämiseksi automaattisesti muilta viranomaisilta, kuten Verohallinnolta ja tulorekisteristä. 

  Saat onnistuneesti kirjautuneesta hakemuksesta tapausnumeron ja ilmoituksen sähköpostiinne. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Valtiokonttoriin ennen hakemusta tai hakemuksen jälkeen. Valtiokonttori pyytää tarvittaessa lisätietoja. 

  Kyselyt eivät nopeuta hakemuksen käsittelyä. Arvioitu käsittelyaika päivitetään Valtiokonttorin verkkosivuille. 

 • Mihin liikevaihtoa verrataan, mikä on vertailukausi?

  Vertailukausilla tarkoitetaan niitä ajanjaksoja, joita vertailemalla määritellään yrityksen liikevaihdon alenema pandemiakauden ja normaalikauden välillä. Kustannustuen myöntämisen edellytyksenä on yli 25 % liikevaihdon pudotus.

  Yrityksen liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoja. Vertailussa huomioidaan sekä arvonlisäverollinen (ALV) myynti, joka ilmoitetaan ALV-ilmoituksilla, että arvonlisäveroton myynti.

  Vertailukaudet perustuvat yrityksen ALV-verokauteen. ALV-verokausi on ajanjakso, jolta yritys ilmoittaa ja maksaa ALV:n.  Jos yritys ei ole tehnyt lainkaan arvonlisäveroilmoituksia, noudatetaan kuukausi-ilmoittajan vertailukausia.

  Tukikausi, jolta kustannustukea haetaan, on sama kaikille hakijoille (1.12.2021 – 28.2.2022)

  Vertailukaudet määräytyvät seuraavasti:

  ALV-kuukausi-ilmoittaja:

  Yritys perustettu ennen 1.12.2019:
  Pandemiakausi: 1.12.2021-28.2.2022​
  Normaalikausi: = 1.12.2019-29.2.2020​

  Yritys perustettu 1.12.2019-31.10.2021 välillä​:
  Pandemiakausi: 1.1-28.2.2022
  Normaalikausi: 1.-30.11.2021​

  Yritys perustettu 1.12.2021 ja sen jälkeen:
  Jos yritys on perustettu 1.12.2021 tai sen jälkeen, yritykselle ei enää voida määritellä vertailukautta, eikä yritys näin ollen voi saada kustannustukea.

  ALV-neljännesvuosi-ilmoittaja​:

  Yritys perustettu ennen 1.1.2019:
  Pandemiakausi: 1.1-31.3.2022​
  Normaalikausi: 1.1.-31.3.2019​

  Yritys perustettu 1.1.2019-31.10.2021 välillä​:
  Pandemiakausi: 1.1-28.2.2022
  Normaalikausi:  1.-30.11.2021

  Yritys perustettu 1.12.2021 ja sen jälkeen: 
  Jos yritys on perustettu 1.12.2021 tai sen jälkeen, yritykselle ei enää voida määritellä vertailukautta, eikä yritys näin ollen voi saada kustannustukea.

  ALV-vuosi-ilmoittaja:​

  Yritys perustettu ennen 1.1.2019:
  Pandemiakausi:  1.1-31.12.2021
  Normaalikausi: 1.1-31.12.2019

  Yritys perustettu 1.1.2019-31.10.2021 välillä:
  Pandemiakausi: 1.1-28.2.2022
  Normaalikausi: 1.-30.11.2021

  Yritys perustettu 1.12.2021 ja sen jälkeen:
  Jos yritys on perustettu 1.12.2021 tai sen jälkeen, yritykselle ei enää voida määritellä vertailukautta, eikä yritys näin ollen voi saada kustannustukea.

 • Joustamattomat kulut

  Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen määräytymiseen vaikuttavat yrityksen hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut.

  Muihin kuluihin lasketaan yrityksen hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat kulut ja kustannukset liiketoiminnassa tukikaudella.

  Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.

  Kuluja voivat olla myös lopullisiksi osoittautuneet yrityksen suorittamat ennakkomaksut. Kuluihin ei lueta esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja ja sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

  Esimerkkejä joustamattomista kuluista:

  • Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
  • Varastovuokrat
  • Sähkö, vesi ja kaasu
  • Jätehuolto
  • Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät
  • Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous
  • Kiinteistöverot
  • Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
  • Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
  • Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
  • Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
  • Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus
  • Konsernin hallinnointipalkkio
  • Lupa- ja muut viranomaismaksut
  • Jäsenmaksut
  • Puhelinliittymät
  • Tietoliikenne
  • Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
  • Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot

  Myös välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja voidaan korvata. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset kulut, jotka vastaavat oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan tai liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Tämä koskee myös liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden välttämättömästä ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia.

  Lakisääteiset ja muut välttämättömät vakuutukset voivat olla esim. kiinteistöön tai liiketoiminnassa käytettyihin ajoneuvoihin liittyviä vakuutuksia. Ne on eriteltävä hakemuksen lisätiedoissa summineen. Eläke- ja sairausvakuutusten maksut huomioidaan hakemuksella palkkakulujen ja YEL-vakuutusten osiossa. Niitä ei siis pidä ilmoittaa hakemuksen kulutaulukossa.

  Myös sellaisia kuluja, jotka jossain määrin joustavat, voidaan korvata. Tällöin korvaus voidaan suorittaa ainoastaan siitä määrästä, joka ei ole toiminnan alentuneen volyymin johdosta joustanut.

  Kulujen tulee olla lopullisia ja kohdistua tukikauteen 1.12.2021-28.2.2022. Myöhemmin tukikauden jälkeen esimerkiksi alennuksena hakijan hyväksi luettavia kuluja ei voida korvata. Yrityksellä on velvollisuus toimittaa tiedot todellisista tukikauden toteutuneista kuluista myös jälkikäteen, jotta tukimäärä voidaan oikaista todellisuutta vastaavaksi.

  Huom.! Kustannustukea myönnettäessä kuluista otetaan huomioon enintään kolme  kertaa yrityksen vertailukauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa.

  Kulujen kohdistaminen tukikauteen

  Jos yritys on saanut laskun useamman kuukauden ajalta, ilmoita vain osuus, joka kohdistuu kyseiselle kuukaudelle eli jyvitä kulu. Esimerkki: jos samalla laskulla on kolmen kuukauden laitevuokra, anna vain kyseisen kuukauden osuus laskusta. Voit jyvittää tukikaudelle kohdistuneita kuluja, vaikka yritys olisi saanut laskun tukikauden ulkopuolella.

 • Palkkakulut

  Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista. Lisäksi palkkakuluiksi hyväksytään jatkossa työnantajan sivukulut prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista. Työnantajan sivukuluja ovat esimerkiksi loma-ajan ja sairausajan palkka ja lomaraha sekä sosiaaliturvan ja työterveyshuollon kustannukset.

  Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan.

  Osakeyhtiömuotoisten yrittäjien palkat ja palkan sivukulut voidaan hyväksyä vain tulorekisterin tietojen mukaan. Erilliset YEL-maksut eivät siis käy kustannuksiksi hakemuksen perusteella.

 • Kustannustuen myöntämisen esteet

  Lain mukaan tukea ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:

  1. Yrityksellä on alle 2000 euroa kustannuksia tukikaudelta.
  2. Yrityksen pandemiakauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 25 % normaalikauden liikevaihtoon nähden.
  3. Yritys on luotto- tai rahoituslaitos tai sen päätoimiala on alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. Kustannustukilakia ei sovelleta näihin toimialoihin.
  4. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  5. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
  6. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
  7. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja
  8.  Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
  9. Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). Poikkeus: Tämä ei kuitenkaan koske pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020. Niille voidaan myöntää tukea myös siinä tapauksessa, ettei yritys ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea.

   

  Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa:

  Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

  a. se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),

  b. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),

  c. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,

  d. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,

  e. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

  Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Lain mukaan kustannustuen maksettava määrä on 2 000 – 1 000 000 euroa.

  Myönnetystä kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.

  Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa.

  Huom.! Kustannustukea myönnettäessä kuluista otetaan huomioon enintään kolme kertaa yrityksen vertailukauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa.

  Laskukaava

  Tuen määrä lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

   

  Muut tuet

  Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 2,3 miljoonaan euroa. Lue lisää muista tuista kohdasta ”Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?”.

 • Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

  Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Myönnetystä kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä samoihin kustannuksiin kohdistuva Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.​

  Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman nojalla. Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee yrityskohtainen 2,3 miljoonan euron enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä.

  Enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

  EU:n puitetukiohjelmaan kuuluvat seuraavat tuet:

  Kustannustuki (Valtiokonttori)
  Sulkemiskorvaus (ei keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus) (Valtiokonttori)
  Tapahtumatakuu (Valtiokonttori)
  Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille sekä avustus urheilun ylimmän divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille ja sarjoja organisoiville lajiliitoille (Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM)
  Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki (KEHA-keskus)
  Valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen (Traficom)
  Tilapäinen TKI-laina liiketoiminnan häiriötilanteessa (Business Finland)
  Ahvenanmaan maakuntahallituksen tilapäisesti laajennettu maksuvalmiustuki (tillfälligt utökat likviditetsstöd)
  ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus (vain jos tuki on poikkeuksellisesti myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä de minimis -tukena)
  Koronatuki kulttuuriperintöalan yhteisöille (OKM)
  Koronatuki kulttuurialan yhteisöille (OKM)
  Korona-avustus taide- ja kulttuurifestivaaleille (OKM)

  Yrityksen tulee ilmoittaa kustannustukea koskevassa hakemuksessaan Valtiokonttorille kaikki yritykselle puitetukiohjelman nojalla myönnetyt tuet.

  Valtiokonttorin myöntämä tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin sekä keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus eivät kuulu puitetukiohjelmaan.

 • Kustannustuen hakuaika alkaa 26.4.2022 klo 9.00.

  Sähköiseen asiointipalveluun >

 • Tarkista nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä

  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnusKatso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >
  • Myös kustannustuen viidennellä hakukierroksella yrityksen liikevaihdon alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle ajallaan. Jos ALV-ilmoituskautesi on vuosi, huomioithan, että voit hakea tukea vasta kun olet tehnyt ALV-ilmoituksen vuodelle 2021.
  • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >
 • Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Yrityksen tai yhteisön puolesta voi asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilö, jolle on merkitty kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä jokin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty palvelussa asiointiin oikeuttavaksi. Kustannustuen hakemiseen oikeuttavia rooleja Kaupparekisterissä ovat:

  • Toimitusjohtaja (TJ)
  • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
  • Isännöitsijä (IS)
  • Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)
  • Prokuristi

  Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:

  • puheenjohtaja (Katso myös: Yhdistysten ja säätöiden hakemukset)
  • Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys, yhdistys tai yhteisö voi valtuuttaa yrityksen, yhteisön tai henkilön asioimaan sen puolesta.

  Kustannustukihakemusta varten tarvitaan valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yritystä tai yhdistystä yksin edustamaan oikeutettu voi antaa valtuutuksen sähköisesti ja se tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja >

  Valtuuden myöntäminen hakemuksella

  Sellaisten yritysten, jotka eivät voi käyttää sähköistä valtuutusta, tulee hakea valtuutus virkamiesvaltuutuksella.

  Yrityksen kannattaa huomioida, että hakemuksella valtuuttamisen käsittelyaika voi olla pitkä. Ruuhkaisina aikoina käsittelyaika voi olla 2-3 viikkoa. Puutteellisen hakemuksen käsittely kestää pidempään, joten huolehdi siis siitä, että hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet ja hakemus on allekirjoitettu.

  Esimerkkejä tilanteista, joissa sähköisen valtuutuksen käyttäminen ei ole mahdollista, ja yrityksen on käytettävä hakemuksella valtuutusta:

  • Yritys tai yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
  • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiöt)
  • Nimenkirjoitusoikeudellinen ei voi tunnistautua valtuutus-palveluun

  Lisätietoa > 

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä.
  organisaatiopalvelut@dvv.fi
  Soita: 0295 53 5115 maanantai-perjantai 10.00–15.00
  Lisätietoja >

 • Yhdistysten ja säätiöiden hakemukset

  Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen puheenjohtaja voi täyttää tukihakemuksen sähköisessä asioinnissa yhdistyksen puolesta. Hakemuksen lisäksi yhdistyksen on lähetettävä lisätietoilmoituksella todisteet, joista ilmenee että puheenjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin tai valtuutus nimenkirjoitusoikeudellisilta hakemuksen lähettämiseen (yhdistysrekisteriote/säännöt/pöytäkirjanote/valtakirja).

 • Mitä tietoja tuen hakemista varten on toimitettava?

  Hakemukselle tulee täyttää yrityksen perustiedot, pandemia- ja normaalikauden liikevaihtotiedot, mikäli niitä ei ole saatavissa suoraan Verohallinnolta yrityksen alv-ilmoitusten perusteella, toiminimiyrittäjän YEL-vuosityötulon, YEL-maksun ja sairausvakuutusmaksun tiedot, tukikauden (1.12.2021-28.2.2022.) joustamattomien kulujen tiedot (kulun tyyppi ja määrä, esim. vuokra), koronapandemiaan liittyvien kustannustuen, sulkemiskorvauksen, tapahtumatakuun ja vakuutuskorvausten tiedot, jos ne korvaavat tukikauden vahinkoja ja EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot.

  Valtiokonttori saa osan tarvittavista tiedoista Verohallinnolta, tulorekisteristä, Tilastokeskukselta sekä muilta valtiontukia myöntäneiltä viranomaisilta.

  Valtiokonttori pyrkii tekemään hakemisesta mahdollisimman vaivatonta. Hakemusta on testattu asiakasraadin kanssa ja se on saanut kiittävää palautetta.

 • Video-ohje

 • Oikaisuvaatimuksen tekeminen

  Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua Valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimuksen käsittely Valtiokonttorissa on maksutonta.

  Ennen oikaisuvaatimuksen tekoa

  • Lue kustannustukipäätös huolellisesti läpi ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä. Tarkista kaikki päätöksen perusteena käytetyt tiedot sekä päätöksen mahdolliset hylkäyssyyt.
  • Huomioithan, että yrityksen tulee täyttää kaikki kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset, jotta kustannustukea voidaan myöntää
  • Oikaisuvaatimuksessa kannattaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin hylkäyssyihin, jotta oikaisuvaatimus voisi menestyä.
  • Jos sinulla on yleistä palautetta tai kysymyksiä saamastasi päätöksestä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0295 50 3510.
  • Ole yhteydessä esimerkiksi tilitoimistoon kaikkien tarvittavien asiakirjojen hankkimiseksi.

  Miten oikaisuvaatimus tehdään?

  • Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa >
  • Kirjauduttua sisään sähköiseen asiointipalveluun näet automaattisesti kaikki aikaisemmin lähettämäsi kustannustukihakemukset. Valitse se kustannustukiasia, jonka päätökseen haet oikaisua.
  • Oikaisuvaatimuksen voi myös toimittaa Valtiokonttoriin henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, tai sähköpostina.
  • Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

  Mitä tietoja oikaisuvaatimuksessa pitää olla?

  • Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava millaista oikaisua päätökseen vaaditaan.
  • Kerro myös, millä perusteilla oikaisua vaaditaan.
  • Oikaisuvaatimukseen tulee myös liittää asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa vedotaan
  • Jos oikaisuvaatimus tehdään muuten kuin Valtiokonttorin sähköistä asiointipalvelua käyttäen, ilmoita vaatimuksessa hakemusnumero, johon liittyvään päätökseen haet oikaisua. Hakemusnumero löytyy kustannustukipäätöksen yläkulmasta.
  • Mikäli avustajana ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, ja hakemusta ei tehdä Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, tulee oikaisuvaatimukseen liittää myös asiamiehen valtakirja

  Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

  • Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Valtiokonttorille klo 16:15 mennessä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun sait päätöksen tiedoksi.
  • Jos päätös on toimitettu sähköisesti, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
  • Jos päätös toimitettiin kirjepostilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
  • Vain määräajassa saapuneet oikaisuvaatimukset tutkitaan

  Oikaisuvaatimuksen käsittely

  • Valtiokonttori käsittelee oikaisuvaatimukset saapumisjärjestyksessä, ja arvioitu käsittelyaika on noin 6-7 kuukautta.
  • Oikaisuvaatimukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyn kestoaika vaihtelee.
  • Voit täydentää oikaisuvaatimusta toimittamalla jo lähettämääsi oikaisuvaatimukseen lisätietoja sähköisessä asiointipalvelussa. Olennaisten liitteiden/tositteiden toimittaminen viivytyksettä sujuvoittaa asiasi käsittelyä.
  • Oikaisuvaatimuksen käsittelijä pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkkailethan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista ajoittain myös roskapostikansio.
  • Huomioithan, että kaikkien tarvittavien lisätietojen toimittaminen viivytyksettä edistää asiasi käsittelyä.

  Valitus hallinto-oikeuteen

  • Jos Valtiokonttorin oikaisuvaatimukseen antama päätös on mielestäsi lainvastainen, voit hakea siihen muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen.
  • Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen vasta sen jälkeen, kun oikaisuvaatimus on käsitelty Valtiokonttorissa.
 • Tutustuthan huolellisesti verkkosivuillamme oleviin kustannustuen myöntämisen ehtoihin ennen laskurin käyttöä.

  Huomioithan, että laskuri on vain suuntaa antava, sillä laskurissa ei ole mukana kaikkia laissa mainittuja ehtoja eikä laskurin ilmoittama summa ole virallinen päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä asiointikanavassa.

  Vertailukauden aputaulukko kustannustukilaskuria varten

  Vertailukausilla tarkoitetaan niitä ajanjaksoja, joita vertailemalla määritellään yrityksen liikevaihdon alenema normaalikauden ja pandemiakauden välillä. (Kustannustuen myöntämisen edellytyksenä on yli 25 % liikevaihdon pudotus). Normaalikausi ja pandemiakausi määräytyvät yrityksen ALV-ilmoituskauden ja perustamisajankohdan mukaan. Kun valitset aputaulukosta oman yrityksesi ilmoituskauden ja perustamisajankohdan, ne näytetään laskurissa kyseisten kenttien ohessa.

  HUOM. Tukikausi, jolta kustannustukea haetaan, on sama kaikille hakijoille.

  Tuen maksimimäärä on 1 000 000 € yritystä kohti. Pienin maksettava tuki on 2000 €.