Miten joustamattomat kulut määritellään?

Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen määräytymiseen vaikuttavat yrityksen hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut.

Muihin kuluihin lasketaan yrityksen hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat kulut ja kustannukset liiketoiminnassa tukikaudella.

Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.

Kuluja voivat olla myös lopullisiksi osoittautuneet yrityksen suorittamat ennakkomaksut. Kuluihin ei lueta esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja ja sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

Esimerkkejä joustamattomista kuluista:

 • Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
 • Varastovuokrat
 • Sähkö, vesi ja kaasu
 • Jätehuolto
 • Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät
 • Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous
 • Kiinteistöverot
 • Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
 • Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
 • Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
 • Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
 • Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus
 • Konsernin hallinnointipalkkio
 • Lupa- ja muut viranomaismaksut
 • Jäsenmaksut
 • Puhelinliittymät
 • Tietoliikenne
 • Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
 • Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot

Myös välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja voidaan korvata. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset kulut, jotka vastaavat oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan tai liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Tämä koskee myös liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden välttämättömästä ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Lakisääteiset ja muut välttämättömät vakuutukset voivat olla esim. kiinteistöön tai liiketoiminnassa käytettyihin ajoneuvoihin liittyviä vakuutuksia. Ne on eriteltävä hakemuksen lisätiedoissa summineen. Eläke- ja sairausvakuutusten maksut huomioidaan hakemuksella palkkakulujen ja YEL-vakuutusten osiossa. Niitä ei siis pidä ilmoittaa hakemuksen kulutaulukossa.

Myös sellaisia kuluja, jotka jossain määrin joustavat, voidaan korvata. Tällöin korvaus voidaan suorittaa ainoastaan siitä määrästä, joka ei ole toiminnan alentuneen volyymin johdosta joustanut.

Kulujen tulee olla lopullisia ja kohdistua tukikauteen 1.6.2021 -30.9.2021. Myöhemmin tukikauden jälkeen esimerkiksi alennuksena hakijan hyväksi luettavia kuluja ei voida korvata. Yrityksellä on velvollisuus toimittaa tiedot todellisista tukikauden toteutuneista kuluista myös jälkikäteen, jotta tukimäärä voidaan oikaista todellisuutta vastaavaksi.

.