• Valtiokonttorin analysointipalvelut

  Tarvitsetko apua tietojen kokoamisessa, visualisoimisessa, analysoimisessa tai niiden pohjalta tehtävien johtopäätösten valmistelussa? Valtioneuvoston tukena toimii Valtiokonttoriin keskitetty data-analyytikkotiimi, joka on valmis auttamaa sinua tietopohjaisten ongelmien ratkaisemisessa valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

  Valtioneuvoston asiantuntijoille ja johdolle tarkoitettu palvelu mahdollistaa omaa hallinnonalaanne, tiettyjä virastoja tai koko valtiokonsernia poikkileikkaavien tarkastelujen tuottamisen. Vuosina 2018–2023 tiimissä on toteutettu yli 200 toimeksiantoa, joista saatujen asiakaspalautteiden keskiarvo on 4,7/5.

  Tutustu toteuttamiimme toimeksiantoihin analyysiportaalissa >

  Asiakkaamme
  Palvelemme kaikkia ministeriöitä hallinnonaloineen. Palvelu on suunnattu valtioneuvoston asiantuntijoille ja johdolle valmistelun, päätöksenteon ja tuloksellisen toiminnan tueksi. Vuonna 2023 toteutimme toimeksiantoja yhdeksälle eri hallinnonalalle.

  Palvelumme
  Tarjoamme tukea esimerkiksi seuraaviin tiedolla johtamisen tarpeisiin
  1. Vuorovaikutteisten raporttinäkymien toteuttaminen ja PowerBI -konsultointi
  Autamme kehittämään organisaatiollenne interaktiivisia ja visuaalisia raporttinäkymiä, joko organisaationne sisäiseen käyttöön tai julkisen raportoinnin tarpeisiin

  2. Tilastolliset analyysit
  Autamme selittämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä tilastollisilla malleilla ja testeillä.

  3. Tiedon visualisointi
  Autamme kiteyttämään monimutkaisesta olennaisen tuottamalla infograafeja tai tilastoaineistojen visualisointia.

  4. Kyselyjen toteuttaminen ja tulosten analysointi
  Autamme kyselyiden suunnittelussa ja toteutuksessa tai analysoimme aiemmin toteuttamanne kyselytutkimuksen tuloksia.

  Tietolähteet
  Palvelemme asiakkaitamme seuraaviin aineistoihin liittyvissä tarpeissa

  1. valtion yhteiset tiedot (tutustu valtion yhteisten tietojen sisältöön tutkihallintoa.fi -palvelussa)
  2. kuntien ja hyvinvointialueiden taloustiedot (tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun)
  3. asiakkaan omat substanssiaineistot
  4. avoimet tietoaineistot

 • Analyysiprosessi

  Palvelemme asiakkaitamme toimeksiantoperusteisesti. Analyysiprosessi alkaa toimeksiannon tavoitellun lopputuloksen, lähtöaineistojen ja aikataulun määrittelyllä yhdessä analysointipalveluiden ja asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen toimeksianto etenee oheisen mallin mukaisesti.

  Analysointipalveluiden prosessikuva

  Analyysiprosessi

  1. Apua analysointiin?
   Asiakas ottaa yhteyttä analysointipalveluihin.
  2. Tarpeen tarkennus
   Tutkimuskysymystä, toimeksiannon laajuutta ja käytettäviä tietolähteitä tarkennetaan asiakkaan kanssa keskustellen.
  3. Priorisointi ja aikataulutus
   Toimeksiantoja priorisoidaan niiden laajuuden, odotettavissa olevan hyödyn ja kiireellisyyden perusteella.
  4. Taustaselvitys
   Työ aloitetaan selvittämällä asiaan liittyvät tietolähteet ja määritykset. Jos olemassa oleva tieto ei riitä, tietoa voidaan kerätä lisää
  5. Alustava analyysi
   Dataa yhdistellään valituista tietolähteistä. Samalla arvioidaan datan laatua ja käytettävyyttä. Tapauksesta riippuen luodaan esim. laskentamalleja. Analyysin tueksi luodaan visualisointeja.
  6. Lopullisen analyysin työstö
   Alustavat tulokset käydään läpi asiakkaan kanssa, minkä jälkeen analyysia kehitetään palautteen pohjalta. Analyysin luotettavuutta arvioidaan. Tehdään lopulliset visualisoinnit.
  7. Tulosten esittely ja jatkotoimet
   Analyysin tulokset esitellään asiakkaalle. Keskustellaan analyysin hyödyntämisestä organisaation toiminnan kehittämisessä. Sovitaan mahdollisista jatkotoimeksiannoista.
  8. Palaute ja arviointi
   Toimeksiantojen onnistumisesta kerätään palautetta. Arvioimme myös analyysimallin skaalautuvuutta muiden organisaatioiden käyttöön.
  9. Opit jakoon
   Useimmista toimeksiannoista julkaisemme case-kuvauksen tutkihallintoa.fi -sivuston analyysiportaaliin.
 • Tutustu tiimiin

 • Ota yhteyttä

  Voit olla meihin yhteydessä alla olevalla lomakkeella tai osoitteessa analysointipalvelut@valtiokonttori.fi.