• Valtiokonttorin analysointipalvelut

  Valtiokonttorin analysointipalvelut tarjoaa analysointi- ja raportointipalveluita valtioneuvostolle valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Vuosina 2018–2023 tiimissä on toteutettu yli 200 toimeksiantoa, joista saatujen asiakaspalautteiden keskiarvo on 4,7/5.

  Tutustu toteuttamiimme toimeksiantoihin analyysiportaalissa

  Asiakkaamme
  Tarjoamme palveluita kaikille ministeriöille hallinnonaloineen. Toteutetut analyysit ovat tyypillisesti hallinnonalatasoisia tai tarkastelevat koko valtiokonsernia, mutta tarvittaessa tarkastelut voivat kohdistua myös yksittäiseen virastoon tai virastojen vertailuun.

  Palvelumme
  Tiimimme tarjoaa tukea esimerkiksi seuraaviin tietojohtamisen tarpeisiin:

  1) Raporttinäkymät ja PowerBI -konsultointi
  Autamme kehittämään organisaatiollenne sisäisiä tai ulkoisia raporttinäkymiä tai tutustumaan Microsoft PowerBI -visualisointituotteisiin.

  2) Tiedon visualisointi
  Autamme kiteyttämään monimutkaisesta olennaisen tuottamalla esimerkiksi infograafeja tai tilastoaineistojen visualisointia.

  3) Tilastolliset analyysit
  Autamme selittämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä tilastollisilla malleilla ja testeillä.

  4) Kyselytutkimukset
  Autamme kyselyiden suunnittelussa ja toteutuksessa tai analysoimme aiemmin toteuttamanne kyselytutkimuksen tuloksia.

  Datalähteet
  Analyysejä ja raportteja voidaan toteuttaa valtion yhteisiin tietoihin, asiakkaan omaan substanssidataan tai avoimeen dataan pohjautuen.

  Valtion yhteisten tietojen tietosisältöihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa tutkihallintoa.fi.

 • Analyysiprosessi

  Oletteko tunnistaneet tarpeen tilastolliselle analyysille tai raportoinnille, joka pohjautuu valtion yhteisiin tietoalueisiin tai omiin substanssiaineistoihinne?

  Analyysiprosessi alkaa toimeksiannon määrittelyllä, joka tehdään tiiviissä vuoropuhelussa analysointipalveluiden ja asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen toimeksianto etenee alla olevan mallin mukaisesti.

  Analysointipalveluiden prosessikuva

  Analyysiprosessi muodostuu seuraavista vaiheista

  1. Apua analysointiin?
   Asiakas ottaa yhteyttä analysointipalveluihin.
  2. Tarpeen tarkennus
   Tutkimuskysymystä, toimeksiannon laajuutta ja käytettäviä tietolähteitä tarkennetaan asiakkaan kanssa keskustellen.
  3. Priorisointi ja aikataulutus
   Toimeksiantoja priorisoidaan niiden laajuuden, odotettavissa olevan hyödyn ja kiireellisyyden perusteella.
  4. Taustaselvitys
   Työ aloitetaan selvittämällä asiaan liittyvät tietolähteet ja tutkimukset. Jos olemassa oleva tieto ei riitä, tietoa kerätään lisää (esim. kyselyllä).
  5. Alustava analyysi
   Dataa yhdistellään valituista tietolähteistä. Samalla arvioidaan datan laatua ja käytettävyyttä. Tapauksesta riippuen luodaan esim. laskentamalleja. Analyysin tueksi tiedosta tehdään visualisointeja.
  6. Lopullisen analyysin työstö
   Alustavat tulokset käydään läpi asiakkaan kanssa, jonka jälkeen analyysimallia kehitetään palautteen pohjalta. Analyysin luotettavuutta arvioidaan ja kehitetään. Tehdään lopulliset visualisoinnit.
  7. Tulosten esittely ja jatkotoimet
   Analyysin tulokset esitellään asiakkaalle. Keskustellaan analyysin hyödyntämisestä organisaation toiminnan kehittämisessä. Sovitaan mahdollisista jatkotoimeksiannoista.
  8. Palaute ja arviointi
   Toimeksiantojen onnistumisesta kerätään palautetta. Samalla arvioidaan, kuinka organisaatio on hyödyntänyt analyysia toimintansa kehittämisessä. Arvioimme myös analyysimallin skaalautuvuutta muiden organisaatioiden käyttöön.
  9. Opit jakoon
   Useimmista toimeksiannoista julkaisemme case-kuvauksen tutkihallintoa.fi -sivuston analyysiportaaliin.
 • Tutustu tiimiläisiin

 • Ota yhteyttä

  Ota yhteyttä analysointipalveluihin alla olevalla lomakkeella.
  Kuntien taloustietoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Kuntatalouden tietopalveluun osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi