• Mitä?

  Kaiku-raha on työelämän kehittämiseen tarkoitettu harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden suuntaisesti. Rahoitusta voidaan myöntää:

  • Valtion organisaatioiden kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on, että virastot oppivat työn murroksessa ja uudistavat valtion työelämää.
  • Organisaatiokohtaisiin ja erityisesti poikkihallinnollisiin yhteishankkeisiin.

  Lue lisää Kaiku-kehittämisrahasta ja sen hakemisesta

  Tietoa vanhoista ja meneillään olevista hankkeista löydät Valtiolla.fi-sivuston Kaiku-hankerekisteristä.

 • Millaisiin hankkeisiin Kaiku-raha on tarkoitettu?

  Kehittämisrahaa myönnetään valtion organisaatioiden uudistumis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tarkoituksena ovat

  • Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen
  • Turvallisen työn edellytysten parantaminen
  • Uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen
  • Työntekijäkokemuksen parantaminen
  • Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen
  • Jatkuvan oppimisen edistäminen


  Kaiku-rahan käyttötarkoitus:

  • Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankinta.
  • Voidaan kustantaa myös valtion henkilöstön itse toteuttamista hankkeista aiheutuneita, konsulttityötä vastaavia palkkakustannuksia osana isompaa kokonaisuutta silloin, kun Kaiku-kehittäjä tai muu kehittäjä-kumppani työskentelee asiantuntijana toisessa virastossa tai kun hankkeen hakijana on useiden työpaikkojen muodostama verkosto.
  • Kaiku-rahoituksen saaminen ei edellytä virastolta omarahoitusosuutta.


  Kaiku-rahaa ei myönnetä:

  • Henkilön tai henkilöiden henkilöstökoulutuksen osallistumis- ja kurssimaksuihin
  • Virkistys- ja liikuntatoimintaan,
  • Yksittäisiin tapahtumiin,
  • Laitehankintoihin, kyselymittareihin, järjestelmähankintoihin tai lisensseihin (esim. erilaiset kyselyt, arvioinnit ja sovellukset). Poikkeuksena kokeilun edelleyttämät virtuaalisen oppimisen ja työskentelyn mahdollistavat sovellukset kokeilun aikana osana kokonaisuutta.
  • Päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin
 • Kaiku-rahan hakeminen

  Valtion virastot ja laitokset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti ja sitä haetaan Valtiokonttorista. Käsittelemme hakemukset ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja. Päätöksen teemme yleensä kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

  Kaiku-raha on kaksivuotinen siirtomääräraha, jota voi hakea kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Myönnetty määräraha on veroton. Määrärahan käyttöoikeuden saanut kirjanpitoyksikkö maksaa ja kirjaa kulutusmenot omalle toimintamenomomentille ja verot arvonlisäveromomentille. Muut kun VM:n hallinnonalaan kuuluvat kirjanpitoyksiköt laskuttavat myös alv-osuuden Valtiokonttorilta.

  Kehittämisrahan hakulomake on suunniteltu siten, että se ohjaa hankesuunnittelua.

  Käy täyttämässä hakulomake Valtiolla.fi -sivustolla: https://www.valtiolla.fi/kaiku-tyoelaman-kehittamisrahan-hakemuslomake/

  Viraston rooli

  • Hakijaviraston vastuulla on hankkeen suunnittelu, toteutus ja tarvittavien palveluntuottajien kilpailutus. Edellytyksenä on sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen. 
  • Hankkeissa tulee käyttää henkilöstöä osallistavia menetelmiä. 
  • Viraston ja hallinnonalan Kaiku-kehittäjiä ja työsuojeluhenkilöstöä suositellaan käytettävän sekä sisällöllisinä että menetelmällisinä asiantuntijoina. 
  • Virasto arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja tuloksia eri vaiheissa ja hankkeen päätyttyä toimittaa loppuraportin Valtiokonttoriin. 
  • Hankkeista viestittäessä on käytettävä Kaiku -logoa kertomaan, että hanke on Kaiku -hankerahalla osin rahoitettu. 

  Valtiokonttorin rooli

  • Valtiokonttori tekee hakemuksiin liittyvät päätökset 
  • Laajoissa ja erityisen kokeiluluonteisissa hankkeissa Valtiokonttorin asiantuntija on hankkeen ohjausryhmän jäsen. 
 • Loppuraportin toimittaminen

  Kaiku-rahoitusta saaneesta hankkeesta toimitetaan loppuraportti Valtiokonttoriin kolmen kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä. Loppuraportti toimitetaan Valtiolla.fi -sivuston kautta hankekohtaisella lomakkeella, joka löytyy Kaiku-hankerekisteristä.

  KAIKU-HANKEREKISTERIIN

 • Opastusta ja konsultointia

  Lisäopastusta ja konsultointia työhyvinvoinnin toteuttamiseen, hankesuunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen antavat Valtiokonttorin asiantuntijat.

  Valtiokonttorin Työelämäpalveluiden yhteystiedot >

 • Hankerekisteri

  Tutustu päättyneisiin ja meneillään oleviin Kaiku-kehittämishankkeisiin Valtiolla.fi-sivuston hankerekisterissä.

  Voit hakea hankkeita rajaamalla hakuehtoja esim. valitsemalla hallinnoalan ja/tai viraston.