Hyppää sisältöön

Testamentin tiedoksianto Valtiokonttorille

 • Palvelukuvaus

  Testamentin tekijän kuoltua testamentti annetaan tiedoksi perilliselle. Jos perillisiä ei ole, testamentti annetaan tiedoksi Valtiokonttorille. Tiedoksianto tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen. Valmis perukirja on edellytys sille, että Valtiokonttori voi hyväksyä testamentin.

  Valtiokonttori saa vuosittain tiedon noin 600:sta perillisittä kuolleesta henkilöstä, mikä on noin yksi prosentti kuolleiden määrästä. Ilman perillisiä kuolleista noin 60 prosenttia on tehnyt testamentin.

 • Kenelle palvelu on tarkoitettu

  Palvelu on tarkoitettu henkilöille ja muille tahoille, joille ilman perillisiä kuollut henkilö on määrännyt omaisuutta testamentilla.

 • Näin toimitat testamentin Valtiokonttoriin

  Älä lähetä Valtiokonttoriin alkuperäisiä asiakirjoja. Muunnamme kaikki meille lähetetyt perillisittä kuolleiden kuolinpesiin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina. Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.

  Toimita Valtiokonttoriin testamentin tiedoksiantoa varten:
  1. Testamentin tiedoksiantolomake
  2. Lähetä valintasi mukaan:
  • perukirjakopio ja julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös testamentista tai
  • perukirjakopio, testamenttikopio ja molempien uskottujen miesten osalta erikseen kopio ”uskotun miehen vakuutus” -lomakkeesta tai
  • perukirjakopio, jossa uskotut miehet antavat ”uskotun miehen vakuutus” -lomaketta vastaavat vakuutuksen, sekä testamenttikopio
  3. Jos testamentin saajalla ei ole kotikuntaa Suomessa, elossaolotodistus hänen oleskelumaansa viranomaisilta.
  4. Jos testamentin saajana on yhdistys tai säätiö, kopio rekisteriotteesta

 • Asiakaspalvelu – Testamentin tiedoksianto Valtiokonttorille

 • Soita

  029 550 2000, ma-pe 09.00-16.15

 • Lähetä sähköpostia

  testamenttiasiat@valtiokonttori.fi

 • Lisätiedot

  Valtiokonttori ei peri 0295-numeroihin soitetuista puheluista maksuja. Operaattorit perivät puheluista normaalin matkapuhelin-/palveluverkkomaksun.

  Vaihde 0295 50 2000 / testamenttiasiat