Hyppää sisältöön

Testamentin tiedoksianto Valtiokonttorille

 • Palvelukuvaus

  Testamentin tekijän kuoltua testamentti annetaan tiedoksi perilliselle. Jos perillisiä ei ole, testamentti annetaan tiedoksi Valtiokonttorille. Tiedoksianto tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen. Valmis perukirja on edellytys sille, että Valtiokonttori voi hyväksyä testamentin.

  Valtiokonttori saa vuosittain tiedon noin 600:sta perillisittä kuolleesta henkilöstä, mikä on noin yksi prosentti kuolleiden määrästä. Ilman perillisiä kuolleista noin 60 prosenttia on tehnyt testamentin.

 • Kenelle palvelu on tarkoitettu

  Palvelu on tarkoitettu henkilöille ja muille tahoille, joille ilman perillisiä kuollut henkilö on määrännyt omaisuutta testamentilla.

 • Näin toimitat testamentin Valtiokonttoriin

  Älä lähetä Valtiokonttoriin alkuperäisiä asiakirjoja. Muunnamme kaikki meille lähetetyt perillisittä kuolleiden kuolinpesiin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina. Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.

  Toimita Valtiokonttoriin testamentin tiedoksiantoa varten:
  1. Testamentin tiedoksiantolomake
  2. Lähetä valintasi mukaan:
  • perukirjakopio ja julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös testamentista tai
  • perukirjakopio, testamenttikopio ja molempien uskottujen miesten osalta erikseen kopio ”uskotun miehen vakuutus” -lomakkeesta tai
  • perukirjakopio, jossa uskotut miehet antavat ”uskotun miehen vakuutus” -lomaketta vastaavat vakuutuksen, sekä testamenttikopio
  3. Jos testamentin saajalla ei ole kotikuntaa Suomessa, elossaolotodistus hänen oleskelumaansa viranomaisilta.
  4. Jos testamentin saajana on yhdistys tai säätiö, kopio rekisteriotteesta

  Asiakirjat toimitetaan sähköpostin pdf-liitteinä osoitteeseen kirjaamo@valtiokonttori.fi.

  Jos sähköpostitse lähettäminen ei onnistu, asiakirjat voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Valtiokonttori, Testamenttiasiat, PL 300, 00054 Valtiokonttori.

  Perunkirjoitusvaiheessa on syytä huomata, että jos aiotaan käyttää Uskotun miehen vakuutus –lomaketta testamentin tiedoksiannon yhteydessä, perunkirjoituksen uskottujen miesten tulee olla esteettömiä siten, etteivät he, heidän puolisonsa tai avopuolisonsa taikka jälkeläisensä saa etua testamentista.

  Valtiokonttori varaa oikeuden pyytää alkuperäisen testamentin nähtäväkseen. Testamentinsaajalla on velvollisuus säilyttää alkuperäistä testamenttia 6 kuukauden ajan tiedoksiannosta.

  Valtiokonttori hyväksyy testamentin, jos siinä ei ole muotovirhettä, eikä muuta estettä hyväksymiselle ole.

  Valtiokonttorin hyväksyttyä testamentin se on heti täytäntöönpantavissa, eli testamentinsaaja saa omaisuuden haltuunsa.