Mitä testamentin tiedoksianto tarkoittaa?

Testamentti annetaan tiedoksi perilliselle. Tiedoksiannon tarkoitus on, että perillinen saa tutkia, onko testamentti laadittu laissa säädetyssä muodossa. Jos perillisiä ei ole, testamentti annetaan tiedoksi Valtiokonttorille.

Aiheeseen liittyvät sisällöt