Hyppää sisältöön

Maatalouden ja vesiviljelyalan kustannustuki

 • Eduskunta on hyväksynyt lain maatalouden ja vesiviljelyalan kustannustuista.

  Tukea voidaan myöntää ammattimaisille maatalouden harjoittajille ja ammattimaisille vesiviljelijöille maataloudessa ja vesiviljelyssä käytetystä sähköenergiasta sekä avomaan maatalous- ja puutarhakasvien viljelyssä käytettävistä lannoitteista.

  Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta, ja sen hakuaika alkaa 1.6. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.7.2023. Päivitämme tälle sivulle tietoa tuen hakemisesta ja ehdoista.

 • Milloin tukea voi hakea?

  Maatalouden ja vesiviljelyalan kustannustuen hakuaika on 1.6.–31.7.2023.

 • Miten tukea haetaan?

  Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Sähkötukea ja lannoitetukea haetaan samalla hakemuksella. 

  Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Voit antaa hakemuslomakkeella kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja tuen myöntämiseksi automaattisesti muilta viranomaisilta.

 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Sähkön kustannustuen määräytymisessä otetaan huomioon 50 prosenttia vuonna 2022 ostetusta sähköenergian määrästä. Sähköenergian määrä kerrotaan 1.10.2022-31.3.2023 tuensaajakohtaisella sähköenergian arvonlisäverottomalla keskihinnalla.

  Tuen alarajana on 13 senttiä kilowattitunnilta ja tukea laskettaessa otetaan enintään huomioon 27 senttiä kilowattitunnilta. Kustannustuesta vähennetään muun lain perusteella samoista kustannuksista maksettu tuki.

  Sähkön kustannustuen määrää laskettaessa ei huomioida sähkön siirrosta maksettua hintaa eikä perusmaksua.

 • Millaisista lannoitteista tukea voi saada?

  Lannoitetukeen oikeuttavia lannoitteita ovat maa- ja puutarhakasvien avomaan peltoviljelyssä käyttävät teollisesti valmistetut epäorgaaniset lannoitteet, orgaaniset kivennäislannoitteet tai orgaaniset lannoitteet.

  Tuen edellytyksenä on, että lannoitteet on hankittu kasvukautta 2023 varten kaupallisilta toimijoilta.

 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Tuen määrä lasketaan kasvukaudelle 2023 hankittujen lannoitteiden määrän ja niiden yrityskohtaisen arvonlisäverottoman keskihinnan mukaan.

  Keskihintaa laskettaessa huomioidaan 500 euroa tonnilta ylittävä osa, mutta kuitenkin enintään 300 euroa tonnilta. Tuen osuus on 35 prosenttia.