• Palvelukuvaus

  Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet ammattitaudit.

  Lisäksi korvataan mm. työkokeilussa ja -valmennuksessa olleiden tukityöllistettyjen ammattitaudit ja sopimuspalokuntalaisten ammattitaudit.

  Korvaukset perustuvat tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Ammattitauti on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan sairaus, joka työssä todennäköisesti on aiheutunut pääasiallisesti fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä.
  Yleisimpiä ammattitauteja ovat kuulovammat, ihottumat ja keuhkosairaudet. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on säädetty korvattavaksi myös eräät yläraajojen kiputilat.

  Palvelun piiriin kuuluvat muun muassa

  * valtion palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä
  * työkokeilussa ja -valmennuksessa olleiden tukityöllistettyjen ammattitaudit ja
  * vakuuttamattomien sopimuspalokuntalaisten ammattitaudit.

 • Miten tulee toimia

  1. Ilmoita vahinkotapahtumasta heti virastosi tapaturma-asiamiehelle tai työnantajasi edustajalle.
  2. Tapaturma-asiamies tai työnantajan edustaja ilmoittaa vahingosta Valtiokonttoriin. Sinun ei tarvitse itse lähettää vahinkoilmoitusta.
  3. Ota käyttöön Suomi.fi-viestit -palvelu. Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Kun sinulla on käytössäsi Suomi.fi-viestit, asiointisi Valtiokonttorin kanssa nopeutuu. Voit olla Suomi.fi-viestit -palvelun kautta yhteydessä Valtiokonttorin asiakaspalveluun.
  4. Valtiokonttori tutkii kuuluuko asiasi valtion vai jonkun muun vakuutuslaitoksen korvattavaksi. Sen jälkeen toimivaltainen vakuutuslaitos ilmoittaa sinulle asiasi vireilletulosta ja aloittaa asiasi selvittämisen viipymättä, viimeistään 7 arkipäivän kuluessa.

  Päätös on annettava viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutuslaitos on saanut asiasi ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.

 • Mitä korvataan

  Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia etuuksia ovat mm.

  • sairaanhoitokulut
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha, tapaturmaeläke tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan johdosta maksettava haittaraha.

  Jos vahingostasi on tehty vahinkoilmoitus jo aikaisemmin, voit ilmoittaa myöhemmin aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- ja matkakulut tekemättä uutta vahinkoilmoitusta. Alhaalla vasemmalla Asiakaspalvelu – Työtapaturmat ja ammattitaudit .