Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 1.1.2024

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/2038/04.00.99/2024
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä01.01.2024
Antopäivämäärä10.01.2024
KategoriatKirjanpitoyksiköt, virastot, rahastot
YlläpitovastuuValtiokonttori

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n (1096/2009) mukaan kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksikön muodostamisesta määrää valtiovarainministeriö asianomaista ministeriötä kuultuaan. Suomen perustuslain (731/1999) 87 §:n mukaan lailla voidaan säätää talousarvion ulkopuolisesta valtion rahastosta.

Tämän tiedotteen liitteenä on luettelo (Excel-tiedosto) 1.1.2024 voimassa olevista valtion kirjanpitoyksiköistä, tulosohjatuista virastoista ja työnantajavirastoista sekä talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista.

Virastokäsitteet ja tunnukset

Valtiokonttori on antanut 20.12.2010 määräyksen suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (VK 540/03/2010). Määräyksen mukaan kirjanpitoyksikkö on vastuussa tietojen julkaisun toteutumisesta myös kirjanpitoyksikköön mahdollisesti kuuluvien virastojen ja laitosten osalta. Kirjanpitoyksikköön kuuluvia virastoja ja laitoksia voidaan kutsua myös tulosohjatuiksi virastoiksi.

Valtion henkilöstöhallinnon työnantajatoiminnassa on käytössä kirjanpitoyksiköitä ja tulosohjattuja virastoja tarkempi luokittelu, työnantajavirasto. Työnantajavirastoa kutsutaan myös VHS-virastoksi (valtionhallinnon standardi). Työnantajavirasto ei aina ole hallinnollisesti itsenäinen virasto. Työnantajavirastokäsite on käytössä mm. Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtissa.

Kirjanpitoyksiköiden, tulosohjattujen virastojen sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tunnuksia ylläpidetään Valtiokonttorissa. Työnantajavirastojen tunnuksia ylläpidetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeissa. Työnantajaviraston tunnus on muuttumaton, tulosohjattujen virastojen tunnukset on pyritty johtamaan kirjanpitoyksiköiden tunnuksista.

Lisätietoja tähän tiedotteeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteista
keskuskirjanpito(at) valtiokonttori.fi ja analysointipalvelut (at) valtiokonttori.fi

Apulaisjohtaja Olli Ahonen
Taloushallintoasiantuntija Lasse Huttu

 

Liite 1:                              Valtion kirjanpitoyksiköt ja rahastot 2024

Liite 2:                              Yhdistelmäluettelo: Valtion virastot ja laitokset sekä rahastot 2024

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

virastolistavirastoluettelo