Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 1.1.2021

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/6128/04.00.00/2021
AsiakirjatyyppiTiedote
Voimaantulopäivämäärä01.01.2021
Antopäivämäärä18.01.2021
KategoriatKirjanpitoyksiköt, virastot, rahastot
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n (1096/2009) mukaan kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toi-minnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksikön muodostamisesta määrää valtiovarainministeriö asianomaista ministeriötä kuultuaan. Suomen perustuslain (731/1999) 87 §:n mukaan lailla voidaan säätää talousarvion ulkopuolisesta valtion rahastosta.Tämän tiedotteen liitteenä on luettelo (Excel-tiedosto) 1.1.2021 voimassa olevista valtion kirjanpitoyksiköistä, tulosohjatuista virastoista ja työnantajaviras-toista sekä talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista.

Kirjanpitoyksikkömuutokset

Päättyneet kirjanpitoyksiköt 31.12.2020:

Puolustushallinnon rakennuslaitos (252)

Virastokäsitteet ja tunnukset


Valtiokonttori on antanut 20.12.2010 määräyksen suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (VK 540/03/2010). Määräyksen mukaan kirjanpitoyksikkö on vastuussa tietojen julkaisun toteutumisesta myös kirjanpitoyksikköön mahdollisesti kuuluvien virastojen ja laitosten osalta. Kirjanpitoyksikköön kuuluvia virastoja ja laitoksia voidaan kutsua myös tulosohjatuiksi virastoiksi.

Valtion henkilöstöhallinnon työnantajatoiminnassa on käytössä kirjanpitoyksiköitä ja tulosohjattuja virastoja tarkempi luokittelu, työnantajavirasto. Työnantajavirastoa kutsutaan myös VHS-virastoksi (valtionhallinnon standardi). Työnantajavirasto ei aina ole hallinnollisesti itsenäinen virasto. Työnantajavirastokäsite on käytössä mm. Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtissa.

Kirjanpitoyksiköiden, tulosohjattujen virastojen sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tunnuksia ylläpidetään Valtiokonttorissa. Työnantajavirastojen tunnuksia ylläpidetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeissa. Työnantajaviraston tunnus on muuttumaton, tulosohjattujen virastojen tunnukset on pyritty johtamaan kirjanpitoyksiköiden tunnuksista.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän tiedotteeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteista
kkp (at) valtiokonttori.fi ja analysointipalvelut (at) valtiokonttori.fi

Apulaisjohtaja Olli Ahonen
Taloushallintoasiantuntija Anu Marttila

Liite 1: Luettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot, työnantajavirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot)

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto