Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 1.1.2019

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/132/04.01.00/2019
AsiakirjatyyppiTiedote
Antopäivämäärä04.01.2019
KategoriatKirjanpitoyksiköt, virastot, rahastot
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n (1096/2009) mukaan kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksikön muodostamisesta määrää valtiovarainministeriö asianomaista ministeriötä kuultuaan. Suomen perustuslain (731/1999) 87 §:n mukaan lailla voidaan säätää talousarvion ulkopuolisesta valtion rahastosta.

Tämän tiedotteen liitteinä on luettelot 1.1.2019 voimassa olevista valtion kirjanpitoyksiköistä, tulosohjatuista virastoista ja työnantajavirastoista sekä talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista.

Kirjanpitoyksikköluettelossa (liite 1) on kunkin kirjanpitoyksikön numerotunnus, nimi ja y-tunnus sekä kumppanikoodi. Liitteenä 2 on luettelo talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista ja niiden y-tunnuksista sekä kumppanikoodi. Liitteenä 3 on luettelo, jossa on kerrottu, mitä tulosohjattuja virastoja ja työnantajavirastoja kuhunkin kirjanpitoyksikköön sisältyy. Kaikissa luetteloissa tiedot on ryhmitelty hallinnonaloittain.

Luetteloa on täydennetty kirjanpidon sisäisten erien kirjaamisessa käytettävällä kumppanikoodilla. Valtiokonttori on 21.12.2018 antanut erillisen ohjeen (VK/1556/00.00.00.01/2018) kumppanikoodin käyttämisestä.

Kirjanpitoyksikkömuutokset

Uudet kirjanpitoyksiköt 1.1.2019:

Liikenne- ja viestintävirasto (480)
Ruokavirasto (430)

Nimenmuutokset 1.1.2019:

Liikennevirasto, uusi nimi Väylävirasto (456)

Päättyneet kirjanpitoyksiköt 31.12.2018:

Liikenteen turvallisuusvirasto (457)
Viestintävirasto (495)
Maaseutuvirasto (425)
Elintarviketurvallisuusvirasto (408)

Virastokäsitteet ja tunnukset

Valtiokonttori on antanut 20.12.2010 määräyksen suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010). Määräyksen mukaan kirjanpitoyksikkö on vastuussa tietojen julkaisun toteutumisesta myös kirjanpitoyksikköön mahdollisesti kuuluvien virastojen ja laitosten osalta. Kirjanpitoyksikköön kuuluvia virastoja ja laitoksia voidaan kutsua myös tulosohjatuiksi virastoiksi.

Valtion henkilöstöhallinnon työnantajatoiminnassa on käytössä kirjanpitoyksiköitä ja tulosohjattuja virastoja tarkempi luokittelu, työnantajavirasto. Työnantajavirastoa kutsutaan myös VHS-virastoksi (valtionhallinnon standardi). Työnantajavirasto ei aina ole hallinnollisesti itsenäinen virasto. Työnantajavirastokäsite on käytössä mm. Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtissa.

Kirjanpitoyksiköiden, tulosohjattujen virastojen sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tunnuksia ylläpidetään Valtiokonttorissa. Työnantajavirastojen tunnuksia ylläpidetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeissa. Työnantajaviraston tunnus on muuttumaton, tulosohjattujen virastojen tunnukset on pyritty johtamaan kirjanpitoyksiköiden tunnuksista.

Lisätiedot

Luettelot julkaistaan myös Excel-muodossa Valtiokonttorin kotisivuilla.

Lisätietoja tähän tiedotteeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteista kkp (at) valtiokonttori.fi ja analysointipalvelut (at) valtiokonttori.fi

Apulaisjohtaja Olli Ahonen

Suunnittelija Arja Seppälä

Liite 1: Valtion kirjanpitoyksiköt

Liite 2: Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja
työnantajavirastot)

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto