Valtiontakaukset

Valtiokonttorin hallinnoimista valtiontakauksista valtaosa on yksityishenkilöiden asuntolainojen takauksia. Myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämiin talokohtaisiin korkotukilainoihin sisältyy valtion täytetakaus. Lisäksi Valtiokonttorissa hallinnoidaan suoraan lain perusteella sekä valtioneuvoston päätöksellä myönnettyjä valtiontakauksia ja -takuita.

Asiakaspalvelu: puh. 0295 50 2248, arkisin klo 10–12.
Sähköposti: korkotuki(at)valtiokonttori.fi

Yhteystiedot >

Yksityishenkilöille

Omistusasuntolainan valtiontakauksen voi saada yksityishenkilö, joka ostaa asunnosta vähintään 50 prosenttia. Valtiontakauksen voi saada, jos asunto ostetaan omaan vakituiseen käyttöön. Valtio takaa osan luottolaitoksen myöntämästä asuntolainasta voimassaolevien säädösten mukaisesti. Omistusasuntolainojen valtiontakauksen perusteet löytyvät ympäristöministeriön tuotekortilta.

Ohjeet luottolaitoksille: Ohje omistusasuntolainojen valtiontakauksiin (25.10.2017, pdf)

Yhteisöille

Valtiokonttori hallinnoi eräitä yhteisöille myönnettyjä valtiontakauksia ja -takuita. Näitä ovat suoraan lakiin perustuvat tai valtioneuvoston päätöksellä annetut takaukset ja takuut. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätöksellä myönnettyihin korkotukilainoihin sisältyy lain nojalla valtion täytetakaus. Valtiokonttori laskuttaa maksullisista valtion takauksista perittävät takausmaksut.

Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta päättää täytetakauksen (konvertointitakaus) myöntämisestä lainoille, jotka käytetään aravalainojen takaisinmaksuun valtiolle. Lainansaajalle myönnetty laina voidaan hyväksyä takauslainaksi, jos Valtiokonttori arvioi, että lainansaajalla on riittävät edellytykset takauslainan takaisinmaksamiseen.

Ohjeet luottolaitoksille: Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus (pdf)

Lisää aiheesta

Lisätietoja konvertointitakauksesta >>
Tilastot >

Julkaistu 10.9.2013 klo 5.00 , päivitetty 4.9.2018 klo 14.34
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot