Hankinnasta maksuun

Hankinnasta maksuun -prosessialue kattaa hankintojen suunnittelun ja valmistelun, hankintojen kilpailuttamisen, sopimushallinnan sopimuksen laadinnasta ja tilaamisesta sopimusten seurantaan sekä menojen käsittelyyn, joka sisältää myös maksuunpanon. Hankinnasta maksuun prosessikokonaisuus on kuvattu valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartassa, minkä lisäksi menojen käsittelyn yksityiskohtaiset prosessikuvat on luettavissa täällä >

Hankinnasta maksuun -prosessialue on linjattu Valtion taloushallinnon strategiassa keskeiseksi kehittämiskohteeksi, sillä prosessialueen toimintatapojen kehittämisellä on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuottavuushyötyjä. Hankinnasta maksuun prosessin automatisointi on sisällytetty myös hallitusohjelmaan. Valtiovarainministeriö vastaa valtion hankintatoimen ohjaamisesta ja kehittämisestä mm. valtion hankintastrategian kautta (www.vm.fi). Valtiokonttorin tehtävänä on kehittää valtion hankintatoimea hankinnasta maksuun –prosessialueen ohjeistuksen kautta sekä kehittämällä tilaustenhallintapalvelua ja toisaalta myös valtion taloushallinnon raportointia hankintojen seurannan tueksi.

Hankinnasta maksuun prosessin hyvät käytännöt

Valtiokonttori toteutti vuosina 2014–2015 Hankinnasta maksuun prosessialueen kehittämishankkeen (HAMA-hanke) yhteistyössä kirjanpitoyksiköiden, Palkeiden ja Hanselin kanssa. Hankkeen yhtenä lopputuloksena julkaistiin Hankinnasta maksuun –prosessin hyvät käytännöt –ohje, jota kirjanpitoyksiköiden suositellaan soveltavan toimintatapojen kehittämisessä. Keskeisiä kehittämiskohteita kirjanpitoyksiköissä ovat talouden suunnittelun toimintatapojen kehittäminen, hankintojen analysointi, menojen käsittelyn automatisointi sekä niin hankintatoimen kuin menojen käsittelyn tehtävien keskittäminen.

Valtiokonttori ja Palkeet järjestivät yhteistyössä Hankinnasta maksuun prosessin hyvät käytännöt -ohjeesta infotilaisuudet 4. ja 11.11.2016 Palkeiden asiakasvirastoille ja palvelutuotannolle. Ohessa on tilaisuuksien esitysmateriaali sekä tilaisuuksissa ohjeeseen esitetyt kysymykset ja vastaukset.

Esitysmateriaali >

Kysymykset ja vastaukset >

Julkaistu 12.11.2015 klo 15.24 , päivitetty 24.11.2016 klo 11.16
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun