Suomi.fi-maksut palvelun vuoden 2017 käyttöönotot tehty  (11.12.2017)

TH Suomi.fi-maksut logo

Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönottoja on tehty syyskuusta alkaen ja loput vuoden 2017 käyttöönotot saadaan päätökseen 18.12. mennessä. Kaikkien nykyään VETUMA-maksamista käyttävien organisaatioiden tulee siirtyä Suomi.fi-maksut palvelun käyttäjiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Suomi.fi-maksut palvelun otti vuoden 2017 käyttöönotoissa käyttöönsä yhteensä 41 organisaatiota.

”Poliisin, Tullin ja Verohallinnon käyttöönotot olivat valtionhallinnon puolella ja suurten kaupunkien, kuten Oulun, Tampereen ja Jyväskylän kuntapuolella merkittävimpiä organisaatioiden koon ja maksutapahtumamäärien näkökulmasta”, kertoo käyttöönotoista vastaava projektipäällikkö Kirsi Launomaa.

”Käyttöönotot sujuivat erinomaisesti, mistä kiitos kuuluu kaikille käyttöönottoihin osallistuneille tahoille. Haastavistakin tilanteista on selvitty hyvällä yhteistyöllä”, kiittelee Launomaa.

Pilottivirasto on tyytyväinen käyttöönottojen sujumiseen

Trafi oli yksi kolmesta uuden verkkomaksupalvelun pilottiorganisaatiosta ja otti ensimmäisenä uuden Suomi.fi-maksut palvelun käyttöön. Käyttöönotossa vaihdettiin Trafin sähköisellä alustalla olleet 11 Vetuma-maksua käyttävää sähköistä palvelua, mm. ajoneuvojen rekisteröintipalvelut, hyödyntämään uutta verkkomaksamisen ratkaisua. Lisäksi Suomi.fi-maksut otettiin käyttöön täysin uusiin sähköisen asioinnin palveluihin ajokorteissa sekä vesikulkuneuvojen rekisteritiedoissa.

”Trafilla oli aikaisemmin tarjolla kansalaisille vain verkkomaksupainikkeet ja organisaatioille korttimaksut. Uudistuksen myötä kaikille asiakasryhmille tarjotaan samat maksutavat eli verkkomaksut sekä korttimaksut. Maksutapojen laajennukset on otettu asiakasryhmissämme ilolla vastaan.  Suurimpana hyötynä näemme asiakastyytyväisyyden parantumisen”, kertoo Trafin sähköisen asioinnin johtava asiantuntija Maaria Toikka tärkeimmistä projektista saaduista hyödyistä ja jatkaa:

”Verkkomaksupalvelun käytöstä syntyvät kustannukset maksetaan keskitetysti valtion budjetista. Viraston sisäiset laskujen tarkastukset ja kierrätykset jäivät siten pois. Samoin sopimuksellisesti uusi palvelu on aikaisempaa vaivattomampi ottaa käyttöön. Tältä osin nk. hallinnollinen taakka väheni.”

Myös Valtiokonttorin rooliin projektissa oltiin Trafissa tyytyväisiä:

”Valtiokonttorin rooli Suomi.fi-maksujen sopimuksesta ja palvelun toiminnallisesta sisällöstä vastaavana oli ja on jatkossakin keskeinen. Saimme paljon ohjausta, tukea ja apua käyttöönottoomme. Yhteistyö oli erittäin aktiivista ja palveluhenkistä. Kaikkiin kysymyksiimme paneuduttiin ripeästi ja vastaukset saatiin nopeasti.”, Toikka kiittelee.

Ensi vuoden käyttöönottoja suunnitellaan jo

Suomi.fi-maksut palvelun vuoden 2018 käyttöönottojen suunnittelu on aloitettu. Hankkeen tavoitteena on saada kartoitettua ne julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot, jotka suunnittelevat maksullisen sähköisen asiointipalvelun käyttöönottoa sekä ne, joilla on tällä hetkellä joku muu kuin VETUMA-maksamisen palvelu käytössään.

Kirjanpitoyksiköiden sekä kuntien ja muiden kuntaorganisaatioiden pitäisi nyt kertoa hankkeelle, mitä maksullisia sähköisiä asiointipalveluja ne käyttävät, sillä laki velvoittaa em. organisaatioita siirtymään Maksut-palvelun käyttäjiksi. Tähän liittyen on joulukuussa lähetetty sekä kirjanpitoyksiköille että kuntaorganisaatioille kysely. Kirjanpitoyksiköiltä odotetaan vastauksia 15.12. mennessä ja kuntaorganisaatioilta 22.12. mennessä.

Lisätietoa Suomi.fi-maksut palvelusta:

valtiokonttori.fi/suomifi-maksut >

verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi

käyttöönottoprojektin projektipäällikkö Kirsi Launomaa, Valtiokonttori, p. 0295 50 3273, kirsi.launomaa(at)valtiokonttori.fi

projektipäällikkö Jukka Sorvali, Valtiokonttori, puh. 0295 50 3358, jukka.sorvali(at)valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Virastot ja laitokset, Kansalaiset, Yhteisöt, Kunnat
Ydinprosessi: Talousjohtamisen tukeminen, Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 11.12.2017 klo 16.21 , päivitetty 11.12.2017 klo 16.20

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot