Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnus RGB

Suomi.fi-maksut eli verkkomaksamispalvelu

Valtiokonttori on toteuttanut julkishallinnon toimijoille uuden verkkomaksamisen palvelun hankinnan. Palvelu kuuluu Suomi.fi-palveluihin ja on nimeltään Suomi.fi-maksut. Palvelu tarjoaa julkishallinnon organisaatioille yhtenäisen palvelukokonaisuuden ja järjestelmäratkaisun sähköisen asioinnin tueksi.

Maksut-palvelun käyttöönotot alkoivat vuonna 2017, jolloin palvelun otti käyttöönsä yhteensä 41 organisaatiota. Käyttöönotot jatkuvat edelleen ja niistä vastaa Valtiokonttori.

Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotto

KaPA-laissa määritellään, mitkä julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot ovat velvollisia ottamaan Maksut-palvelun käyttöönsä. Tällaisia organisaatioita ovat mm. kunnat ja muut kuntaorganisaatiot sekä valtion kirjanpitoyksiköt.

Em. organisaatioiden tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin siinä vaiheessa, kun ne suunnittelevat ottavansa käyttöönsä sähköisen asiointipalvelun, johon liittyy verkkomaksamista. Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotosta tehdään palvelusopimus Valtiokonttorin kanssa. Lisäksi Valtiokonttorin kanssa sovitaan palvelun käyttöönoton ajankohta ja tarvittavat toimenpiteet ja Valtiokonttori toimittaa organisaatiolle muut tarvittavat ohjeet.

Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen palvelu, ei ole välttämätöntä siirtyä käyttämään uutta keskitettyä palvelua ennen nykyisin käytössään olevan palvelun sopimuskauden loppua.

Mikäli organisaatio on jo ottamassa käyttöön tai suunnittelemassa sähköiseen asioimiseen liittyvää verkkomaksamisen palvelun käyttöönottoa vuoden 2018 aikana, on sen huomioitava KaPA-laki. Organisaatioiden tulee jo käyttöönoton suunnitteluvaiheessa ja ennen palvelusopimuksensa tekemistä ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin, jotta käyttöön otettavan palvelun sopimuskausi voidaan sovittaa keskitetyn Maksut-palvelun käyttöönottoon sopivaksi.

Yhteinen palvelukokonaisuus sähköisen asioinnin tueksi

Maksut-palvelulla asiakkaat voivat maksaa verkkomaksuja palvelua käyttäville organisaatioille, kuten kunnille ja valtion viranomaisille. Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas ja sille voidaan tarjota keskitettyä tukea ja palvelunhallintaa.

Lisätietoa Suomi.fi-maksut palvelusta:

projektipäällikkö Kirsi Launomaa, Valtiokonttori, p. 0295 50 3273, verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi

Taustaa: Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma (KaPA)

Valtiovarainministeriö asetti 18.6.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA, VM140:00/2013) hallituksen rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelman toimikausi oli 9.6.2014–31.12.2017.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen on määrätty Väestörekisterikeskukseen 1.3.2014 perustetun kansallisen palveluarkkitehtuuriyksikön (KPA) tehtäväksi. Valtiokonttori toteutti verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun yhdessä valitun palveluntarjoajan (Paytrail Oyj ja Nets Oy) kanssa.

Kuntaliitossa toimi ohjelman ajan Kunta-KaPA-toimisto, jonka tehtävänä oli tukea ja edistää Kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla.

Julkaistu 27.9.2017 klo 14.00 , päivitetty 19.2.2018 klo 13.39


Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot