Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnus RGB

Suomi.fi-maksut eli verkkomaksamispalvelu

Valtiokonttori on toteuttanut osana käynnissä olevaa Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) -ohjelmaa julkishallinnon toimijoille uuden verkkomaksamisen palvelun hankinnan. Palvelun käyttöönotot ovat parhaillaan käynnissä. Palvelu kuuluu Suomi.fi-palveluihin ja on nimeltään Suomi.fi-maksut.

Maksut-palvelulla korvataan nykyisin käytössä oleva VETUMA-maksamisen ratkaisu, jonka sopimuskausi päättyy 2017 lopussa. VETUMA-tunnistamisen ratkaisun korvaava Suomi.fi-tunnistus palvelu on Väestörekisterikeskuksen vastuulla. Nykyinen Vetuma (verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu) on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottama.

Yhteinen palvelukokonaisuus sähköisen asioinnin tueksi

Maksut-palvelun määrittelystä, kilpailutuksesta, konseptoinnista ja käyttöönotoista vastaa Valtiokonttorissa Verkkomaksaminen-hanke. Palvelu tarjoaa julkishallinnon organisaatioille yhtenäisen palvelukokonaisuuden ja järjestelmäratkaisun sähköisen asioinnin tueksi.

Maksut-palvelulla asiakkaat voivat maksaa verkkomaksuja palvelua käyttäville organisaatioille, kuten valtion viranomaisille. Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas ja sille voidaan tarjota keskitettyä tukea ja palvelunhallintaa.

Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotto

Ensivaiheessa palvelun ottavat käyttöön nykyiset VETUMA-maksamisen ratkaisun käyttäjät. Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen palvelu, ei ole välttämätöntä siirtyä käyttämään uutta keskitettyä palvelua ennen nykyisin käytössään olevan palvelun sopimuskauden loppua.

Mikäli organisaatio on jo ottamassa käyttöön tai suunnittelemassa sähköiseen asioimiseen liittyvää verkkomaksamisen palvelun käyttöönottoa 2017 aikana, on sen huomioitava keskitetyn Suomi.fi-maksut palvelun aikataulu. Organisaatioiden tulee jo käyttöönoton suunnitteluvaiheessa ja ennen palvelusopimuksensa tekemistä ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin, jotta käyttöön otettavan palvelun sopimuskausi voidaan sovittaa uuden keskitetyn palvelun käyttöönottoon sopivaksi.

Lisätietoa


> Suomi.fi-maksut palvelusta:

verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi

käyttöönottoprojektin projektipäällikkö Kirsi Launomaa, Valtiokonttori, p. 0295 50 3273, kirsi.launomaa(at)valtiokonttori.fi

projektipäällikkö Jukka Sorvali, Valtiokonttori, puh. 0295 50 3358, jukka.sorvali(at)valtiokonttori.fi

> Kansallinen palveluarkkitehtuuri -hankkeesta (KaPA):

Valtiovarainministeriön verkkosivut > 
KaPA:n viestintäkanava eSuomi.fi >

Taustaa: Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma (KaPA)

Valtiovarainministeriö asetti 18.6.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA, VM140:00/2013) hallituksen rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelman toimikausi on 9.6.2014–31.12.2017.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen on määrätty Väestörekisterikeskukseen 1.3.2014 perustetun kansallisen palveluarkkitehtuuriyksikön (KPA) tehtäväksi. Valtiokonttori toteuttaa verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun yhdessä valittavan palveluntarjoajan kanssa.

Kuntaliitossa toimii Kunta-KaPA-toimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää Kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla.

Julkaistu 27.9.2017 klo 14.00 , päivitetty 27.9.2017 klo 14.18


Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot